Litet saas-bolag juridiska tjänster till salu

Till salu: Litet Saas-bolag inom juridiska tjänster

Företaget bedriver framför allt abonnemangsförsäljning av juridiska tjänster mot den svenska marknaden. Produkten är välbehövlig hos många stora företag och majoriteten av kunderna är återkommande samt betalar på månads- eller årsbasis med automatiska förnyelser.

Företaget har ett etablerat varumärke och en stark lista med återkommande kunder. Försäljning sker idag enbart genom inkommande förfrågningar från bolagets marknadskanaler

Höga marginaler och låga personalkostnader

Bolaget har både konkurrenskraftiga priser och höga marginaler, kombinerat med låga personalkostnader eftersom systemet och tjänsten till stora delar är automatiserat. Försäljning sker för att nuvarande ägare är aktiva inom andra branscher och har flyttat fokus till andra projekt.

Omsättning:

Cirka 1-1,5 Msek med hög lönsamhet och stor andel återkommande intäkter.

Prisidé:

4 Mkr eller bud

Kontakta oss på I Am Growth AB för mer information och prospekt

Transaktionen
Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget.
Processen
Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär träff med säljarna och tillgång till specifik information om bolaget.