handel vuxenprodukter till salu

Mycket lönsam e-handel inom vuxenprodukter till salu!

Företaget bedriver försäljning av vuxenprodukter mot Norden och Tyskland. Verksamma i över 5 år med en stor andel återkommande kunder och en mycket hög lönsamhet. Företaget säljs som generationsskifte, dvs. ägarna ska gå i pension. Nuvarande ägare kan vara verksamma som stöd under en längre övergångsperiod enligt överenskommelse med köparen.

Bolaget har 3PL i Sverige som sköter all distribution av produkterna. Ägarna kan således fokusera på att utveckla produktutbudet och digitala försäljningsstrategier. Det finns ett väl fungerande samarbete med marknadsbyrå för bland annat Google ads.

Nuvarande ägare har byggt upp goda relationer med leverantörerna vilket har bidragit till bruttomarginaler på 60-80%.

Stark domän med god historik, hög organisk trafik, många återkommande kunder och bra försäljning.

Omsättning

Cirka 10 Msek med mycket god lönsamhet.

Prisidé

7 Mkr eller bud

Transaktionen

Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget alternativt som inkråmsaffär.

Processen – Kontakta oss för mer information och prospekt!

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av  sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt  process som innebär möte med ansvarig mäklare och möte med säljarna.

Kontaktperson och ansvarig företagsmäklare

David Vesterlund – Ansvarig transaktionsrådgivare

0722-131125

david@iamgrowth.se

Charlie Magnusson – Analytiker transaktionsrådgivning

charlie@iamgrowth.se

Hjälp att sälja ert företag?

Behöver ni hjälp att sälja företaget eller vill ni ha en värdering av ett nuvarande bolag? Kontakta oss för ett första samtal.