Antikorruptionspolicy vid oberoende värderingsuppdrag

1.Oberoende Värdering: Om en företagsvärderare upptäcker försök till påverkan under en värderingsprocess, kommer detta att rapporteras tydligt och dokumenteras i värderingsrapporten. Det är strikt förbjudet att försöka påverka värderarens uppskattning av företagets värde, vare sig genom förslag, indikationer eller andra medel. Vår bedömning baseras enbart på professionella kriterier och är avgörande för innehållet i värderingsrapporten.

2. Förhandsbetalning för Tjänsten: För att undvika jäv och säkerställa opartiskhet krävs betalning i förväg innan värderingsprocessen påbörjas. Det spelar ingen roll vem av affärspartnerna eller delägarna som betalar för värderingen. Denna praxis minimerar risken för konflikter eller påtryckningar relaterade till betalningen.

Exempel: Larssons Mekaniska och Ägarskiftet

Lars Larsson äger “Larssons Mekaniska AB”, ett företag som tillverkar specialkomponenter för industrin. Efter att ha drivit företaget i många år, överväger Lars att sälja verksamheten på grund av hälsoproblem. Han vill säkerställa att företaget värderas rättvist för att kunna garantera en trygg pension.

Under värderingsprocessen närmar sig flera köpare med erbjudanden som verkar undervärdera företaget. Lars, känslomässigt bunden till företaget han byggt upp, ifrågasätter värderingens riktighet och uttrycker sitt missnöje.

Han hotar med att inte betala värderaren tills han får en värdering som speglar det han anser vara företagets verkliga värde. Värderaren, trots professionella principer, känner empati för Lars och justerar värderingen för att tillmötesgå hans önskemål.

Detta exempel illustrerar vikten av en fast och tydlig antikorruptionspolicy för att säkerställa integritet och rättvisa i företagsvärderingsprocessen.