INTEGRITETSPOLICY – I Am Growth AB

1 INLEDNING

I Am Growth AB, 559317-7503 (”IAG”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som inhämtas i samband med att IAG informerar om och marknadsför IAGs tjänster. IAG ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här integritetspolicyn (”integritetspolicyn”) beskriver vår behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för IAGs verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”personuppgifter”).

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2 IAGs PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

IAG behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev, objektsbeskrivningar och annan marknadsföring. För dessa ändamål lagrar vi dina uppgifter och kommunicerar med dig. Vi kan också komma att lämna ut uppgifterna till våra leverantörer av IT-tjänster samt andra underleverantörer.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar när du anmält dig till något av våra e-postutskick eller till något av våra seminarium eller som du angivit i en intresseanmälan på vår hemsida. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, eventuellt relaterat bolag, personnummer (om du har en enskild firma) samt de övriga uppgifter som du lämnar till oss.

Den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till dig då du har visat intresse för dessa.

Du kan när som helst avregistrera dig för kommande utskick genom att använda länken längst ned i de e-postmeddelanden vi skickar till dig eller kontakta oss och be om att bli avregistrerad.

3 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du äger rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst genom att kontakta oss radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla information till dig.

4 ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av policyn. Eventuella ändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på www.iamgrowth.se

5 KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Integritetspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

I Am Growth AB AB, 559317-7503
David Vesterlund
Kyrkogatan 6
553 16 Jönköping
0722-131125
david@iamgrowth.se

Personuppgiftspolicyn reviderades senast 2023-10-26