ehandel till salu programvarulicenser

Såld –  E-handel inom programvarulicenser (Objekt 9902)

Företaget bedriver försäljning av programvarulicenser mot den svenska marknaden. Produkterna är välkända och används av många, behovet är dock fortfarande enormt stort på marknaden.

Företaget har starka partners som borgar för kvalité och en bred kundgrupp.

Hög bruttomarginal

Bolaget har lyckats att både hålla konkurrenskraftiga priser och en hög bruttomarginal. Marginalen är cirka 80% för majoriteten av produkterna. Kombinera goda marginaler med starka partners gör det här till en unik möjlighet att komma in i en bransch med stor potential.

100% digitalt lager

100% digitalt lager innebär en e-handel helt utan frakt-, retur- och leveranskostnader samt liten andel återköp.

Aktiva på marknaden sen 2019, gott rykte och många nya kunder som köper produkterna varje dag.

Omsättning mindre än 10 Msek med god lönsamhet.

Objekt 9902 – Kontakta oss för mer information och prospekt

Transaktionen
Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget.
Processen
Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling