e-handel inom tekniktillbehör säljes

Såld – Växande e-handel inom tekniktillbehör

Kraftigt växande e-handel inom tekniktillbehör till salu.

Företaget bedriver försäljning i norden och säljer både egna produkter och hundratals andra varumärken inom tekniktillbehör, B2C.

Stark domän med god historik och hög trafik. Verksamheten bedrivs med eget lager i södra Sverige.

Omsättning

Cirka 50Msek med lönsamhet.

Prisidé

12 Mkr eller bud

Transaktionen

Transaktionen sker genom köpares förvärv av samtliga aktier i Bolaget.

Processen

Processen inleds med att intressenter efter undertecknande av  sekretessavtal erhåller mer information om Bolaget.

Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt  process som innebär besök och erhållande av mer specifik information och därefter fortsatt förhandling.

Hjälp att sälja ert företag?

Behöver ni hjälp att sälja företaget eller vill ni ha en värdering av ett nuvarande bolag? Kontakta oss för ett första samtal.