Värdera företag

Går du i tankar om att sälja din e-handel? Eller kanske vill du köpa eller investera i ett tillväxtbolag? En företagsvärdering är nyttig vid flertalet tillfällen och kan utgöra skillnaden mellan en bra och dålig affär. Ta hjälp av I Am Growth med din företagsvärdering, för att du ska få en objektiv och korrekt bedömning.

Varför göra en värdering av företaget?

Att värdera ett bolag kan vara viktigt i flera situationer. Vid försäljning av ditt företag eller köp av ett annat vill du veta företagets värde, för att kunna sätta ett rimligt pris.

Det är viktigt att en värdering är objektiv. Är en värdering gjort av en person med vinstintresse finns risk att företaget är över- eller undervärderat. Att vända sig till oberoende part, med rätt kompetens, gör att din företagsvärdering blir så korrekt som möjligt – och affären kan genomföras till rätt pris.

Värdera bolag – vilka faktorer spelar in?

Vid en företagsvärdering finns flertalet parametrar att undersöka:
Företagets intjäningsförmåga
Företagets kapital – både rörelse- och strukturkapital
Vilken kompetens finns i företaget?
Den aktuella branschens status
Företagets marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter
I en värdering av företag bör du inte endast se till den nuvarande situationen. Se även över faktorer som personalstruktur, för att avgöra hur företaget står sig inför framtida utmaningar.

Företagsvärdering med I Am Growth

I Am Growth är en digital företagsmäklare som hjälper dig med värdering av företag – med en nisch inom e-handel, digitala plattformar och tillväxtföretag. Vi har lång erfarenhet av branschen och vet vad som är viktigt för köpare, säljare och investerare. Genom att överlåta din värdering till I Am Growth kan du vara säker på att bedömningen är oberoende och korrekt.

Kontakta oss!

Vill du veta vad ditt företag är värt? Eller vill du veta värdet på ett annat företag? Kontakta oss i dag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Om ni inte behöver hjälp med en värdering utan att sälja företaget eller köpa ett företag. Läs mer på respektive länk och kontakta oss för ett första samtal.