Företagsförsäljning under hand

Vad innebär det att sälja företaget under hand?

Vi på I Am Growth får hela tiden fler förfrågningar om att sälja företag utan att exponera dem på marknaden. Som säljare vill man alltså möta en eller ett par köpare i ett diskret sammanhang utan att synas på exempelvis Objektvision.

Vi kallar detta för företagsförsäljning under hand – Vad det innebär, hur det går till och varför allt fler väljer att sälja företaget eller sin affiliatesida i hemlighet ska vi berätta om här.

Först: Vill du sälja ett företag under hand eller vill du veta vilka objekt vi har ute på marknaden just nu? Kontakta oss!

Företagsmäklare som är specialister på e-handel och affiliate

Hos oss på I Am Growth arbetar företagsmäklare med fokus på digitala affärsmodeller. Vi har djup kunskap och insikt i branscherna:

 • E-handel
 • Digitala plattformar med hög skalbarhet
 • Affiliate
 • Länknätverk och SEO

Resultatet blir att varje företagsmäklare hela tiden har koll på priserna på marknaden, vilka branscher och sektorer som trendar för förvärv och vilka de stora köparna är just nu.

Våra mäklare får god kännedom om marknaden och kan i en del fall koppla ihop köpare, säljare och finansiärer på ett sätt som gör att helt nya affärssammanhang och konstellationer skapas.

10.000 sajtägare och hundratals traditionella köpare

Våra företagsmäklare värnar om intressenterna på både köpar- och säljarsidan. Vi kartlägger varje intressents behov och fokusområden för att matcha dem med rätt motpart. För den som vill köpa sajter inom affiliate eller bygga upp ett eget länknätverk har vi kontakt med över 10.000 sajtägare över hela världen. För den som vill köpa bolag inom mer traditionell e-handel för vi kontinuerligt en dialog med växande bolag där ägare antingen vill göra en exit eller sälja en majoritet av bolaget för att bli en del av ett större sammanhang.

Att sälja ditt företag under hand

När du väljer att sälja ditt företag ”under hand” innebär det att företaget inte exponeras i traditionella marknadskanaler.

I vissa fall annonserar vi ut att köpare sökes i din sektor, för att på det sättet attrahera intressanta aktörer som just nu förvärvar bolag. Oftast syns ingenting vare sig på vår webbsida eller i annonseringskanaler som Objektvision.

Kontrollerad process med enskilda köpare

Istället för den klassiska annonseringen och uppsökande försäljning på bred front utformar vi en skräddarsydd och kontrollerad process. Den ansvarige mäklaren väljer ut en eller ett par spekulanter som vi vet är intresserade av att köpa företag i din sektor. Letar du finansiella köpare inom riskkapital och investmentbolagsbranschen så fokuserar vi i det segmentet. Vill du hellre hitta en industriell köpare, en konkurrent eller någon högre upp eller lägre ner i värdekedjan väljer vi ett sådant fokus.

Ditt bolag presenteras sen för dessa utvalda köpare, för att på det sättet lyssna av intresse. Allt sker under sekretess och endast en sluten krets, ett fåtal beslutsfattare, i köparbolaget får vetskap om möjligheten.

Är köparen intresserad och vi har en samsyn från både köpare och säljare om värderingen på bolaget ser mäklaren till att sätta upp ett möte mellan parterna. I det här mötet bygger vi relation och undersöker om det finns en gemensam bild om vart ditt företag är på väg. Köpare vill ofta höra hur du som säljare ser på din roll i framtiden.

Att sälja ett företag under hand – Steg för steg

 • Säljaren kontaktar I Am Growth och bokar ett möte med en av våra företagsmäklare.
 • Mäklaren gör en indikativ värdering av företaget och kommer tillsammans med säljaren överens om ett marknadsmässigt pris.
 • Säljaren skriver ett avtal om exklusivitet i försäljningsprocessen med I Am Growth AB.
 • Mäklaren tar sedan kontakt med spekulanter som är relevanta för det specifika objektet.
 • Mäklaren presenterar verksamheten för kunden/kunderna. Vi kallar det VIP-visning.
 • Säljare och köpare träffas för att lära känna varandra och få en samsyn på affären.
 • Säljare och köpare kommer överens om pris, tillträde och integration av säljarens bolag i köparnas koncern.
 • Affären genomförs enligt plan, snabbt, smidigt och med full diskretion i alla led.