customer relations

Bemästra konsten att hantera säljare vid företagsförvärv

Förvärv och sammanslagningar kan vara fantastiska tillfällen för tillväxt och strategisk förändring i ditt företag. Men en av de viktigaste beståndsdelarna i en sådan transaktion är säljaren. Hur du hanterar den här sidan av ekvationen kan ha avgörande betydelse för hur framgångsrik din förvärvsresa blir. I den här guiden kommer vi att gå igenom stegen för att hantera säljare vid företagsförvärv på ett professionellt och framgångsrikt sätt.

Förberedelse

Innan du går in i förhandlingssalen måste du förstå vem det är du ska prata med. Då många säljare redan lever upptagna liv kan en grundligt förberedd approach hjälpa dig att få säljaren på din sida snabbt och på ett professionellt sätt.

 • Undersökning av säljaren

Det första steget i processen är att genomföra en grundlig undersökning av säljaren. Vilka är deras intressen? Har de tidigare varit involverade i förvärv? Vilka är deras affärsstrategier och prestationer? Detta kommer inte bara hjälpa dig att förstå vilka förväntningar du kan ha om säljarens agerande under förvärvet, utan det kan också ge dig insikt om hur du kan anpassa din strategi för bästa möjliga resultat.

 • Sätta förvärvsmål och -syften

Innan du närmar dig en säljare måste du vara tydlig med varför du genomför förvärvet. Är du ute efter att växa geografiskt? Vill du komplettera din produktlinje? Är det talanger du vill åt? Ju tydligare du kan vara med dina mål, desto lättare blir det att kommunicera dessa till säljaren.

 • Skapa en förhandlingsstrategi

En väl genomtänkt förhandlingsstrategi kan vara skillnaden mellan att få vad du vill vid rätt pris, och att sitta fast med ett dåligt avtal. Gör en noggrann bedömning av dina styrkor och svagheter samt säljarens, och utveckla en strategi som kan balansera dessa.

Om du är osäker på hur du sätter förvärvsmål eller skapar en stabil förhandlingsstrategi är det fördelaktig att använda en företagsmäklare. En mäklare hjälper dig att sätta ord på vad det är du vill åstadkomma, och hjälper dig hitta rätt information från säljarens företag som du kan använda i dina förberedelser. I Am Growth hjälper dig att hitta företagsmäklare som passar just din affär.

Engagemang med säljaren

När du väl har lagt upp din plan är det dags att interagera med säljaren. Det här steget handlar om att bygga upp en relation och samla in all den information du kan om det företag du är intresserad av.

 • Bygga upp relationer

Förvärv är affärer, men det betyder inte att de behöver vara kyliga eller opersonliga. Genom att ta dig tid för att bygga en relation med säljaren, kan du skapa en atmosfär som är gynnsam för samarbete. Visa intresse för deras historia och framgångar och dela med dig av dina egna. Det här kan göra en enorm skillnad när det är dags att komma överens om affärsdetaljerna och kan också lägga grunden för en fortsatt positiv relation även efter förvärvet är genomfört.

 • Insamling av information och genomgång av verksamheten

Under detta steg är det viktigt att du genomgår all information du kan få tillgång till om säljarens företag. Det inkluderar allt från finansiella rapporter och marknadsanalyser till att förstå hur verksamheten fungerar praktiskt. Ju mer information du har, desto bättre kan du förstå hur verksamheten kan integreras i din egen och vilka förändringar som eventuellt kan behöva göras.

 • Hantera säljarens oro och invändningar

Förvärven är ofta laddade med känslor, och säljare kan ha många tankar och oro inför en så stor förändring i sitt livsverk. Det är därför viktigt att vara lyhörd och försöka förstå bortom de affärsmässiga aspekterna. Svara ärligt och tydligt på säljarens frågor och försök att dämpa eventuell oro genom att beskriva möjligheterna som ligger i samarbetet mellan era företag.

Förhandla fram affären

Under detta steg är det avgörande att hålla huvudet kallt och förstå att båda parter måste känna sig rättvist behandlade för att affären ska kunna slutföras.

 • Sätt klarhet i villkoren

När du går in i förhandlingarna är det viktigt att ha klart definierade villkor som du är ute efter. Vad vill du ha och vad är du beredd att kompromissa om? Var också medveten om vad säljaren kan tänkas vilja i gengäld för sitt företag.

 • Identifiera områden av kompromiss

Ett förvärv är sällan “allt eller inget”. Genom att identifiera vilka områden du är beredd att släppa på, kan du skapa en förhandlingsram som ger utrymme för säljaren att också känna att de får en bra affär. Det kan handla om tidpunkten för betalningar, anställningsvillkoren för befintlig personal eller villkor för leverantörer.

 • Säkra en rättvis och balanserad överenskommelse

Förhandlingar handlar om att balansera säljarens och din egen position. Ett bra avtal är ett avtal där båda parter känner att de vunnit något. Se till att de ekonomiska villkoren är justa och att integriteten för båda företagens kärnvärden beaktas i avtalet.

Slutförvärva

När alla papper är påskrivna och affären är klar, fortsätter jobbet med att integrera det nya företaget i ditt eget. Det handlar också om att fortsätta bygga och upprätthålla relationen med säljaren.

 • Upprätta juridiska dokument

En viktig del av processen är att slutföra alla juridiska formaliteter. Det kan handla om aktieöverlåtelser, avveckling av kontrakt eller uppgörelser kring immateriella rättigheter. Se till att detta görs korrekt och noggrant för att undvika framtida stridigheter.

 • Ägandets övergång och integration

När juridiken är klar är det dags att ta över den nya verksamheten. Det är en viktig tid för att visa att du kommer att ta hand om arvet från säljaren och göra det en del av ditt eget företags framgångssaga. Var smidig och lyhörd under övergången för att minimera störningar och fortsätta bygga på en stark grund för din nya affärsenhet.

 • Behåll en positiv relation

Även om affären är slutförd betyder det inte att relationen med säljaren är över. Försök att behålla en positiv relation även efter förvärvet. Det kan innebära att hålla dem uppdaterade om framdriften, bjuda in dem till företagsfester eller andra evenemang, eller ge dem möjligheten att fortsätta stödja företaget i rådgivande roll.

Genom att förstå vikten av att hantera säljarna vid dina förvärv och genom att följa de råd som ges i den här guiden, kan du öka dina chanser till en positiv och framgångsrik förvärvsprocess. Genom att vara strategisk, empatisk och noggrann kommer både du och säljaren att känna er nöjda med affären och den fortsatta relationen.

Med rätt företagsmäklare kan relationen mellan dig och säljaren bli ännu smidigare och försäkra att alla legala aspekter ses över. Låt I Am Growth hjälpa dig hitta rätt företagsmäklare idag.