Två personer som skakar hand efter att ha genomfört en inkråmsöverlåtelse

Inkråmsöverlåtelse: Allt du behöver tänka på vid en inkråmsaffär

Vid en inkråmsöverlåtelse köper du inte bolaget i sig, utan endast dess inkråm. Hur går ett inkråmsförvärv och en inkråmsförsäljning till, och vad bör man tänka på under processens gång? Här går vi igenom allt du behöver veta för en lyckad inkråmsaffär.

Ska du sälja ditt företag? Då finns i huvudsak två alternativ att välja mellan: en aktieöverlåtelse eller en inkråmsöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse säljer du aktierna i bolaget, vilket innebär att verksamheten är kvar i samma företag. En inkråmsaffär, däremot, innebär att du säljer inkråmet, det vill säga innehållet, i verksamheten.

Undrar du vilket av dessa alternativ som passar bäst för dig? Oavsett om du ska sälja eller köpa företag, läs vidare för att ta reda på om ett inkråmsförvärv kan vara rätt väg att gå för dig. Du kan också kontakta oss på I Am Growth för att diskutera din framtida affär, så hittar vi det bästa tillvägagångssättet för att nå en så framgångsrik affär som möjligt.

Vad är en inkråmsöverlåtelse?

Att sälja inkråmet i ett aktiebolag innebär att affären endast omfattar bolagets tillgångar. Affären kan antingen innefatta samtliga tillgångar eller bara delar av dem. Det kan bland annat handla om följande tillgångar:

 • Varor
 • Inventarier
 • Immateriella rättigheter (exempelvis varumärken och patent)
 • Kundregister

Vid en inkråmsaffär förvärvas således ingen juridisk person, något som kan vara viktigt om du har ett specifikt namn på bolaget eller vill behålla utdelningsutrymme. Detta innebär även att förvärvaren, i regel, inte tar över några juridiska rättigheter eller skyldigheter.

Hur går en inkråmsaffär till?

En inkråmsöverlåtelse kan vara en komplicerad affär. För att förenkla det hela har vi sammanställt en lista över hur en inkråmsförsäljning går till steg för steg.

 • Identifiera tillgångar: Identifiera vilka tillgångar och skyldigheter som omfattas av ditt inkråmsförvärv. Detta är särskilt viktigt vid överlåtelse av immateriella tillgångar, såsom varumärken och patent.
 • Värdera tillgångarna: Undersök noggrant tillgångarnas kvalitet och fastställ värdet på dem. För detta kan du ta hjälp av en företagsmäklare eller annan värderingsexpert.
 • Upprätta avtal: När båda parter kommit överens om vilka tillgångar som omfattas av er inkråmsaffär, och till vilket pris, är det dags att upprätta ett avtal. Avtalet bör bland annat inkludera detaljer om tillgångarna, priset och betalningsvillkor.
 • Överlåtelsen genomförs: När kontraktet är påskrivet genomförs affären. Det kan bland annat handla om att tillgångarna överförs eller att betalningen genomförs.
 • Registrera överlåtelsen: Beroende på vad en inkråmsförsäljning innefattar kan den behöva registreras hos olika myndigheter. Detta är bland annat fallet om överlåtelsen avser fastigheter, varumärken eller patent.
 • Informera berörda parter: När affären är genomförd och klar är det viktigt att informera berörda parter om överlåtelsen. Exempelvis kan denna information vara mycket viktig för anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners.

Lendo Företagslån

Fördelar med ett inkråmsförvärv

Det kan finnas flera fördelar med att genomföra ett inkråmsförvärv i stället för en aktieöverlåtelse. Nedan går vi igenom några av de viktigaste fördelarna för köparen.

 • Ökad flexibilitet: Vid en inkråmsöverlåtelse kan köpare och säljare välja precis vilka tillgångar och skulder de vill ska ingå i affären, vilket gör att du som köpare kan undvika att överta särskilda skulder. Detta i motsats till en aktieöverlåtelse där hela bolaget, inklusive samtliga tillgångar, ingår.
 • Due diligence blir enklare: Om du ska köpa ett helt företag krävs en djupgående, komplex due diligence, för att granska alla delar i företaget. Vid ett inkråmsförvärv kan du genomföra en mer riktad due diligence, vilket resulterar i en mindre process.
 • Inga juridiska skyldigheter övertas: Som köpare övertar du inga juridiska skyldigheter, såsom skulder och avtal, förutsatt att du och säljaren inte avtalat om annat.
 • Möjlighet till skattemässiga avdrag: Vid ett inkråmsförvärv kan du som köpare göra vissa skattemässiga avdrag och avskrivningar. Underlaget kan användas för att minska din skattepliktiga vinst.

Skattemässiga fördelar vid en inkråmsförsäljning

Det finns även ett antal fördelar att sälja företag genom en inkråmsförsäljning. Den kanske viktigaste fördelen för säljaren är den skattemässiga. Vid en inkråmsöverlåtelse kan säljaren nämligen behålla intäkterna från försäljningen i bolaget. Detta innebär att eventuell vinst beskattas med bolagsskatt och att den kan erhållas i senare skede genom exempelvis lön, utdelning eller kapitalvinst.

Sälja inkråmet i ett aktiebolag – vad händer med personalen?

En inkråmsöverlåtelse kan omfatta personalen i bolaget. I det fall verksamheten ska drivas vidare i annan regi ska, enligt huvudregeln, tidigare anställningsavtal och förhållanden gälla även efter köpet.

Det finns dock undantag för dessa regler. Ovanstående regler förutsätter nämligen att företaget behåller sin ekonomiska identitet, det vill säga att det efter köpet måste handla om i stort sett samma ekonomiska verksamhet som innan köpet.

Aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse – vilket ska jag välja?

Funderar du på vilket alternativ som är bäst för dig, en aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse? Svaret på denna fråga beror helt på din situation och dina mål med affären.

Generellt kan man dock säga att säljare föredrar en aktieaffär, detta ur skattesynpunkt. Vid en aktieaffär är det nämligen säljaren som redovisar vinsten av försäljningen. Som säljare är det dock viktigt att dels tänka på vad som är bäst utifrån din plan framåt, dels ta hänsyn till köparen och dennes önskan.

Som köpare är det vanligt att man föredrar ett inkråmsförvärv. Detta med anledning av att det skattemässiga avskrivningsunderlaget i regel blir större. Här beskattas säljaren för skillnaden mellan försäljningspriset och det skattemässiga restvärdet på tillgångarna.

De skattemässiga aspekterna är såklart viktiga att ha i åtanke, men ibland kan det vara värt att acceptera en högre skattesats i det fall affärstypen ger positiva effekter på ditt företagande efter köpet. Tänk därför noggrant över ditt syfte och dina mål med affären innan du bestämmer dig för vilken typ av affär du ska genomföra.

Ta hjälp av I Am Growth

En inkråmsaffär kan vara en komplicerad process. För säkerställa att alla delar sköts på rätt sätt rekommenderas du ta hjälp av en expert. Hos oss på I Am Growth finns lång erfarenhet av att köpa och sälja företag. Vi finns med dig genom hela processen, och ser till att du får ut mesta möjliga av affären.

Kontakta oss i dag för ett inledande möte. Vi går igenom dina förutsättningar och mål med affären, och utformar därefter en strategi för att nå dit.

Letar du efter ett företag att köpa? Se våra företag till salu just nu här.