Aktieöverlåtelse

Aktieöverlåtelse: Så går det till att ta över ett aktiebolag

En aktieöverlåtelse kan vara en komplicerad process, men också en mycket lönsam sådan. Ska du ta över ett aktiebolag? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för en lyckad affär.

Står du i begrepp att köpa företag? I denna process finns mycket att tänka på, inte minst om du ska ta över ett aktiebolag. Det gäller att gå igenom samtliga steg noggrant, för att minimera risken för att negativa överraskningar dyker upp i efterhand.

För en så smidig aktieöverlåtelse som möjligt rekommenderas du ta hjälp av en företagsmäklare. Kontakta oss på I Am Growth! Vi finns med genom hela processen, från att hitta det rätta bolaget för dig till att underlätta integrationen i ditt nya företag.

Så genomförs en aktieöverlåtelse

En aktieöverlåtelse kallas den process när man ska byta ägare av ett aktiebolag. Innan själva överlåtelsen kan ske, finns många punkter att klara av. Detta med anledning av att man vid en överlåtelse av aktiebolag tar över samtliga juridiska skyldigheter och rättigheter som är kopplade till aktierna, om köpare och säljare inte avtalat annat. Därav är det viktigt att köparen genomför en noggrann koll av bolaget innan köpet genomförs.

Nedan går vi igenom några av de viktigaste stegen vid en överlåtelse av aktiebolag.

  • Genomför en due diligence: När man hittat ett företag till salu man vill köpa är det viktigt att genomföra en due diligence, även kallat företagsbesiktning. Genom att granska företaget från topp till tå tar man reda på exakt vad man köper, och om det finns några risker med köpet.
  • Förhandla om villkoren: Om du väljer att gå vidare i processen påbörjas förhandlingen. Här ska du och säljaren komma överens om villkoren för affären. Vad gäller att ta över aktiebolag är det vanligt att säljaren vill ha med en klausul som säger att köparen, vid nästa årsstämma, ska rösta för att tidigare styrelseledamöter ska få ansvarsfrihet. Det är även vanligt att man som köpare vill ha med en klausul gällande vad som händer om man i efterhand upptäcker att bolaget är belastat med skulder som säljaren undanhållit.
  • Skriv ett aktieöverlåtelseavtal: När de två parterna kommit överens om villkoren är det viktigt att skriva ett aktieöverlåtelseavtal. Detta för att både köpare och säljare ska kunna känna sig trygga i affären. I avtalet ska samtliga villkor från förhandlingen framgå, tillsammans med villkor gällande betalning och parternas garantier till varandra.

Administration vid överlåtelse av aktiebolag

Att byta ägare av aktiebolag kräver viss administration. Efter att en aktieöverlåtelse genomförts måste man först och främst uppdatera aktieboken. Bland annat ska de nya ägarna och antalet aktier per ägare registreras. Även datumet för förvärvet ska finnas med i aktieboken.

Det är bolagets styrelse som ansvarar för att aktieboken hålls uppdaterad. Detta är av yttersta vikt för att ge aktieägare och andra underlag för att bedöma ägandeförhållandet i bolaget. Boken ska också ligga till grund för att utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget.

Efter en överlåtelse av aktiebolag måste även de nya ägarna registreras hos Skatteverket. Därtill ska man, om nödvändigt, anmäla byte av bolagets adress. I det fall bolagets styrelse ska bytas ut måste detta anmälas till Bolagsverket. Anmälan ska föregås av en bolagsstämma som beslutar att tillsätta de nya ledamöterna och att de tidigare ska avgå. Vanligt är att säljaren upprättar en generalfullmakt som gör att köparen kan representera bolaget innan alla ändringar gått igenom.

Byta ägare av aktiebolag – viktiga punkter att tänka på

För den som ska ta över ett aktiebolag finns flera aspekter att tänka på. Nedan går vi igenom tre viktiga punkter att ha koll på inför överlåtelsen.

Bolagsordning

Se till att kontrollera bolagsordningen inför en aktieöverlåtelse. I bolagsordningen återfinns handlingsramarna för bolaget, som bland annat kan innehålla bestämmelser som påverkar köpet. Om ett aktieägaravtal mellan befintliga delägare bör även detta kontrolleras för att ta reda på alla aktuella bestämmelser vad gäller att sälja företag.

Hembud och förköp

Inför en överlåtelse av aktiebolag, se även över bestämmelser gällande hembud och förköp. Hembud innebär att aktieägarna har möjlighet att köpa tillbaka aktier som överlåtits. I det fall en hembudsklausul finns måste köparen anmäla sitt aktieförvärv till bolaget.

Förköp, å andra sidan, innebär att aktieägarna har möjlighet att köpa aktierna innan överlåtelsen ägt rum. Därtill kan det finnas samtyckesförbehåll, vilket betyder att bolagsstämman eller styrelsen måste godkänna överlåtelsen.

Aktieöverlåtelseavtal

När man ska byta ägare av aktiebolag är det, som tidigare nämnt, viktigt att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal. Se till att vara noggrann när avtalet utformas, för att inte missa viktiga detaljer. Avtalet kommer nämligen ligga till grund i det fall tvister uppstår efter överlåtelsen.

I Am Growth hjälper er ta över aktiebolag

En aktieöverlåtelse är ofta en av de större affärerna man genomför i sitt liv. Därav vill man inte lämna något åt slumpen, utan se till att alla steg sköts rätt och riktigt. Behöver ni hjälp med att genomföra en överlåtelse? Kontakta I Am Growth för professionell hjälp.

Genom att anlita en företagsmäklare får ni hjälp med att hitta företag till salu, granska företaget, förhandla om villkoren och utforma det slutgiltiga avtalet. Vi på I Am Growh finns också tillgängliga när ni som nya ägare ska integreras i företaget, antingen som bollplank eller som konsulter. På så sätt ser ni till att överlåtelsen blir så smidig som möjligt.