Checklista köpa företag

I Am Growths checklista för att köpa företag

En av de snabbaste vägarna till tillväxt är att köpa ett företag. Att kunder och kompetens finns på plats gör att du har en grund att stå på inför nya expansioner. Men om du inte förbereder uppköpet noggrant finns risk att förvärvet blir allt annat än smidigt och framgångsrikt, då det kan bli du som får ärva den tidigare ägarens problem.

Står du i begrepp att köpa ett företag? Då har du säkerligen märkt av att det finns mycket du måste tänka på innan köpet genomförs. Ta hjälp av I Am Growths checklista för att köpa företag, så säkerställer du att förvärvet blir ett lyckat sådant.

1. Fastställ syftet med förvärvet

Ett företagsförvärv är allt annat än nöjesshopping. Det gäller att ha en utstuderad plan och ett noga uttänkt syfte. Varför ska ni köpa ett företag och vilket värde ska det ge? Svaret på frågan gör det enklare att förstå vilket typ av företag som kan uppfylla ert mål. Det är först när ni vet vad ni är ute efter och varför som planeringsfasen kan ta fart på allvar.

2. Identifiera övervärden i bolaget

När ni identifierat ett målbolag gäller det att göra grundlig research om det. I detta skede bör ni ställa det bokförda värdet mot marknadsvärdet, i syfte att identifiera eventuella övervärden i det tilltänkta företaget. Kanske kan ni hitta synergier eller annan potential i verksamheten? Om så är fallet kan ni ofta räkna hem budet snabbare.

3. Säkerställ att säljaren har ordning och reda i böckerna

I researcharbetet vill ni inte lämna något åt slumpen – ni vill få reda på all information som finns att tillgå. Men om personen som ska sälja företaget inte har struktur som sin främsta egenskap kan detta bli svårt.

Är verksamhetens siffror, tillgångar och historik inte tillräckligt strukturerade ökar risken för ”dolda fel”, och att det i framtiden dyker upp oväntade problem som ni behöver ta hand om.

4. Föreslå ett köpeavtal baserat på er due diligence

Om ni kommer fram till att bolaget möter era förväntningar är det dags att göra en djupdykning i verksamheten. Detta görs oftast och enklast genom en due diligence. Här väljer många att ta hjälp av en företagsmäklare, då det är svårt att besiktiga ett företag helt på egen hand.

Därefter är det en fördel om ni som köpare, tillsammans mäklaren, utformar ett köpeavtal, som säljaren sedan kan ta ställning till. Eftersom er due diligence ska ligga till grund för avtalets utformning är det viktigt att den genomförs noggrant.

5. Strukturera finansieringen av förvärvet

Eget kapital, banklån, säljarrevers – för att finansiera ett företagsköp finns många alternativ. Det är sällan det egna kapitalet täcker hela summan, vilket innebär att ni behöver en struktur för betalningen. Här är det en fördel att ta hjälp av experter på området, som bistår med den mest smidiga och kostnadseffektiva lösningen.

6.Granska befintliga handlingar och avtal

En viktig fråga att ställa sig är: hur bedrivs verksamheten i dag? Svaret får ni reda på genom att granska målbolagets handlingar och avtal, så som:

  • Affärsplan
  • Aktieägaravtal
  • Aktiebok
  • Kundavtal

Har ni planer på stora förändringar i bolaget? Då är det viktigt att befintliga avtal inte är för långa, då det riskerar att låsa er till den nuvarande ägarens plan och vision.

7. Kartlägg kompetensen i verksamheten

När ni köper ett företag köper ni också dess innehåll. För att verksamheten ska vara lönsam krävs att det besitter stark kompetens i form av lokaler, utrustning och mer därtill.

Vissa kompetenser syns tydligt i böckerna, medan vissa är mer abstrakta. För att få en tydlig bild av företaget är det viktigt att kartlägga även de senare. Det kan bland annat röra sig om personalens kompetens, hur de hanterar förändringar och var det finns behov av utveckling.

8. Integrera förvärvet i era befintliga verksamheter

Ni och säljaren har kommit överens om detaljerna och papperna är påskrivna, men arbetet är långt ifrån över. Det är ju faktiskt nu det hela börjar. För att ni ska kunna uppfylla era mål med förvärvet krävs en strukturerad process för att integrera förvärvsobjektet i era andra bolag. Upprätta även en tidsplan som visar vägen fram mot målbilden.

9. Låt proffsen sköta juridiken

En företagsöverlåtelse omfattar i regel många avtal och förpliktelser. Ni vill, så klart, se till att samtliga är rätta och riktiga samt passar er och ert syfte. Om ni själva inte är bevandrade i juridikvärldens alla hörn är det direkt nödvändigt att ta hjälp av proffsen. Med hjälp av experter på området elimineras risken för oväntade problem i framtiden.

Skriv upp er i vårt intressentregister!

Vi på I Am Growth hjälper flera företag att hitta nya ägare. En del av våra förvärv syns och annonseras publikt och andra säljs helt “under hand” dvs. endast mellan köpare och säljare utan att ens synas här på hemsidan.

Vill ni få förfrågan när vi får in nya objekt kan ni kontakta oss och be om att få finnas med i vårt intressentregister. Ni väljer själva vilken typ av bolag ni vill ha information om utifrån bransch och storlek. Ni kan också kontakta oss för att få hjälp i processen om ni funderar på att genomföra ett specifikt förvärv.

Mer läsning inför företagsförsäljning och förvärv