Sälja företag med flera delägare? Så här går ni till väga!

Du har spenderat åtskilliga timmar, dagar och år åt att bygga upp ditt företag. Till slut når du en punkt där det är dags att lägga ut din affärsrörelse till salu. Sagt och gjort! Men är ni flera delägare i företaget är det inte alltid lika enkelt. Här kan behövas hjälp från extern transaktionsrådgivare, då det finns många problem som kan uppstå och aspekter att ta hänsyn till för en lyckad försäljning.

Under åren har ni delägare sannolikt arbetat tätt ihop och byggt upp goda relationer till varandra. Kanske har ni inte alltid varit överens om alla affärsbeslut som fattats. Men att sälja företag är ett av de större besluten man kan ta, vilket gör det viktigt att alla inblandade är på samma sida.

När ni är överens om att lägga ut er affärsrörelse till salu

Kanske känner du att du nått toppen med företaget, eller att det helt enkelt är dags att testa något nytt. Om alla bolagets delägare är överens om beslutet att sälja kan processen bli en smidig sådan. När ni strävar åt samma håll blir det hela enklare – allt från att genomföra nödvändiga förberedelser till att matcha ert bolag med rätt person att köpa företag.

När parterna inte är eniga

I ett företag med flera delägare ryms flertalet tankar och åsikter. Om någon av parterna inte ställer sig bakom beslutet att sälja företaget, eller om du är den enda som vill lägga ut er affärsrörelse till salu, kan det uppstå problem.

Även i fallet då du är ensam om att vilja sälja din del i bolaget är A och O att komma överens. Ta er tid till att slå er ned och prata igenom det hela noggrant. Det är viktigt att samtliga parter enas kring en gemensam målbild med försäljningen. Därtill finns även en rad villkor för försäljningen som måste bestämmas, där det också är avgörande att alla delägare är överens.

Ta hänsyn till ägandeskap och förbehåll

I det fall där du är den enda som vill sälja din del i företaget är det viktigt att ta ditt ägandeskap i beaktning. Är du minoritets- eller majoritetsägare i bolaget? Svaret är avgörande för hur försäljningen kan komma att utformas.

Därtill måste du ta hänsyn till de eventuella förbehåll ni upprättat i bolagsordningen. Dessa kan nämligen begränsa rätten att sälja din del av bolaget. Det kan exempelvis handla om ett samtyckesförbehåll som påverkar vem har rätt att ta över din post som delägare.

En transaktionsrådgivare hjälper er att hitta rätt

I ett bolag med flera delägare kan säljprocessen bli något mer avancerad än i övriga fall. För att resultatet ska bli till allas belåtenhet är det en fördel att tidigt i processen anlita en extern transaktionsrådgivare med rätt expertis. Detta i form av en företagsmäklare som fungerar som en tredje part mellan er delägare såväl som mellan er och köparen.

En transaktionsrådgivare guidar er rätt genom hela försäljningen och hjälper er att hitta de lösningar som passar bäst för just ert bolag. Därav kan en transaktionsrådgivare bespara er stora mängder tid – och på så sätt se till att samtliga parter bibehåller en god relation till varandra.