Att sälja företag

5 sätt att veta om ditt företag går att sälja

Är ert företag tillräckligt attraktivt går det alltid att sälja till ett bra pris. Men luckor i den interna strukturen eller i befintliga avtal kan göra att affären faller samman. Här är 5 punkter att bocka av innan ni börjar sälja ert bolag, förutom att kontakta en bra företagsmäklare.

Kanske är det dags att ta sig an nya utmaningar, att gå i pension eller kanske har ni vuxit så kraftigt att det är dags för en ny ägare att ta över. Kort sagt kan det finnas många anledningar till att man vill sälja bolaget. Men innan man ger sig in i den långa processen finns ett antal punkter att checka av. Detta för att säkerställa att företaget över huvud taget går att sälja.

Det viktigaste när man ska sälja bolag är att hitta rätt köpare. Och det finns vissa faktorer som avskräcker de flesta potentiella intressenter. Nedan listar vi 5 saker att gå igenom innan ni äntrar säljprocessen, för att säkerställa att er verksamhet kan säljas till ett tillfredsställande pris.

1. Är bokföringen i ordning och har ni tillgång till färska siffror?

En potentiell köpare vill ha tillgång till all möjlig information om företaget, för att kunna göra sin egen bedömning av det. Därför är det viktigt att ni kan bistå med detta snabbt och enkelt när ni ska sälja företaget. Bokföringen bör vara i ordning och de senaste siffrorna ska kunna presenteras smidigt.

Men att ha tillgång till kvartalsbokslut, kostnader och försäljningssiffror är inte nog i sig. Ni måste också tydligt kunna visa på bolagets lönsamhet. Är affären inte tillräckligt lönsam kommer omvärldens intresse sannolikt svalna snabbt. En fördel är därför att skära bort onödiga kostnader inför försäljning, och på så sätt extra tydligt framhäva värdet i ert företag.

2. Finns tillräcklig struktur i organisationen?

Struktur är en särskilt viktig punkt för att ett företag ska kunna säljas, inte bara gällande siffrorna utan det bör prägla hela företaget – allt från organisation till affärsidé. Röriga interna rutiner eller en allt för spretig affärsidé kommer få bolaget att framstå som oseriöst. Något som tenderar att skrämma bort de flesta från att köpa företag.

3. Finns tillräcklig kompetens?

I bästa fall finns kompetens nog i företaget för att det ska kunna utvecklas positivt även efter att det byter ägare. Men om verksamhetens framgång beror allt för mycket på era insatser finns anledning att göra ändringar. Genom att sprida kompetensen i företaget blir förändringen på ägarpositionen inte lika svår att hantera.

4. Hur ser nuvarande avtal ut?

När man ska sälja bolag finns många fällor att gå i. En av dem är att tro att nästa ägare vill driva verksamheten på samma sätt som ni gjort. Så är nämligen sällan fallet – ofta vill köparen sätta sin egen prägel på företaget. Era avtal gentemot kunder, leverantörer, lager och liknande bör därför inte vara för långa, då det gör att den nya ägaren blir låst.

5. Finns några olösta tvister?

Genom åren ni drivit företaget kan det ha uppstått tvister på några håll och kanter. Då köparen sannolikt vill inleda sin resa med företaget på ett blankt ark är det viktigt att lösa dessa inför försäljning. Att förhålla sig till olika tvister gör dels att det dagliga arbetet försvåras, dels att företagets rykte kan ha tagit sig en törn. Något alla köpare vill undvika.

Professionell värdering av företaget Inför försäljningen bör ni värdera företaget, för att göra en genomlysning av verksamheten. En professionell företagsmäklare tittar på allt från ekonomiska till marknadsmässiga faktorer. På så sätt får ni reda på om företaget går att sälja i sin nuvarande form eller om det krävs korrigeringar för att affären ska gå igenom till önskat pris.

Mer läsning om företagsförsäljning