Företagsekonomi

Ordnad ekonomi – viktigt vid köp och försäljning av företag

Vid försäljning av företag lämnas inget åt slumpen. En potentiell köpare vill ha full koll på alla hörn och skrymslen i målbolaget innan denne klipper till, och därför vill du som säljare ha detsamma. En av de viktigaste aspekterna rör ditt företags ekonomi.

Du måste kunna redogöra för intäkter, kostnader, resultat och omsättning på ett tydligt sätt. Kan du inte det i dagsläget? Då är det hög tid att skaffa dig bättre koll på ekonomin i ditt företag. Inte bara för att kunna möjliggöra en företagsöverlåtelse, utan också för att kunna driva upp lönsamheten.

3 sätt att hålla koll ditt företags ekonomi

Ekonomin i ditt företag är inte bara en av de mest essentiella delarna vid försäljning av företag, den betraktas av många också som en av de mest krångliga delarna och som ett sorts nödvändigt ont. Men faktum är att det inte behöver vara särskilt avancerat att skaffa sig bättre koll på företagets ekonomi. Nedan har vi sammanställt tre tips för hur du enkelt kan gå till väga.

1. Beräkna dina kostnader

Det är vanligt att man som företagare har full koll på intäkterna i bolaget, per dag, månad och år. Lika vanligt är det att man inte kan redogöra för kostnaderna fullt lika tydligt. Som företagare bör man prioritera sina kostnader, såväl rörliga som fasta, lika högt som sina intäkter – och komma ihåg att de kan förändras många gånger under kort tid.

Detta ger dessutom god möjlighet till en mer lyckad försäljning av företag. Du kan öka företagets lönsamhet och göra bolaget än mer attraktivt för intressenter som vill köpa företag, då det första steget i att minska sina kostnader är att ha vetskap om dem.

2. Gör bokföring till en rutin

Bokföringen är något många företagare tenderar att dra sig för att göra. Detta då det kan kännas övermäktigt och tar tid från arbetet med kärnverksamheten. Men att skjuta upp bokföringen till er deadlines sista dag är sällan ett framgångsrikt koncept. Se därför till att skaffa dig en tydlig rutin i din bokföring, och se det som ett effektivt sätt att mäta bolagets nuvarande mående.

3. Fakturera löpande

För att kunna hålla koll på ditt företags ekonomi, och vilka medel som faktiskt finns att tillgå, är det viktigt att fakturera löpande och direkt. Helst av allt så fort order är lagd eller försäljning genomförd. På så sätt kan intäkter och utgifter klaffa med varandra, vilket ger dig en tydligare blick över ekonomin i ditt företag.

Om du jobbar med större kunder är det inte ovanligt att intäkterna kan komma på ett bräde vid ett fåtal tillfällen under året. Att då undersöka möjligheten till delfakturering kan vara fördelaktigt för att få bättre koll.

Förbered försäljningen med en företagsmäklare

Behöver du hjälp att få struktur på ditt företags ekonomi? Då kan det vara en god idé att vända dig till experterna. Om du står i begrepp att sälja ditt företag, och behöver städa upp bland siffror och nyckeltal, kan en företagsmäklare komma väl till hands. Mäklaren vet precis vad köparna är ute efter, och därmed hur du på bästa sätt kan förbereda ditt bolag inför en försäljning.