Betala online

B2B e-handel – så fungerar det

E-handeln har varit på stark framfart under flera år, och det beror till stor del på att privatpersoner uppskattar smidigheten som erbjuds av att handla online. Samma smidighet efterfrågas nu av inköpare på företag, vilket lett till att B2B e-handel fått sig ett rejält uppsving. Faktum är att 65 procent av Skandinaviens B2B-företag i dag använder sig av försäljning online, enligt statistik från Scandinavian B2B Commerce.

Just nu är det stort intresse för att köpa e-handel inom B2B! Kontakta oss gärna för ett första samtal helt under sekretess eller läs mer om att sälja företag under hand.

Vad är B2B e-handel?

Det har länge funnits digitala plattformar där inköpare kan logga in för att få tillgång till produktutbudet. Detta är fortfarande en vanlig lösning men fler företag eftersöker nu öppna plattformar, likt en webbutik för privatpersoner.

Mer komplexa lösningar när ett företag står som kund

E-handel inom B2B (business-to-business) och B2C (business-to-consumer) har många likheter. De båda verkar för att öka försäljningen genom att göra handeln så enkel som möjligt för sina konsumenter. Men då deras konsumentgrupper skiljer sig åt gör webbutikernas lösningar detsamma.

När ett företag står som kund är kraven ofta fler än hos privatpersoner. Vanligt är därför att en webbutik som riktar sig mot företag besitter mer komplexa lösningar för att tillmötesgå kraven.

För den som vill ge sig in i detta segment av branschen kan det därför vara komplicerat att bygga upp en egen webbutik, vilket gör det till ett intressant alternativ att köpa e-handel som redan är uppbyggd och lönsam.

Vad förväntas av ett B2B-företag?

Vad krävs då för att vara en attraktiv B2B e-handel? Nedan går vi igenom några viktiga punkter som en webbutik bör leva upp till.

 

  • Flexibla lösningar – Olika företag har olika krav, och de vill kunna genomföra köp som matchar deras specifika sådana. Möjligheten till paketordrar och skräddarsydda produkter är därför en viktig del.

 

  • Betalalternativ – Då företag tenderar att ha andra preferenser gällande betalning än privatpersoner krävs ofta att modellerna för prissättning och kreditgränserna ser annorlunda ut.

 

  • Alternativ för frakt – En webbutik måste ta hänsyn till att företag ofta är i behov av andra fraktalternativ än privatpersoner.

 

  • Automatiska uppdateringar – Företag vill ofta ha större kontroll över hela köpresan. Att som B2B-företag löpande uppdatera om leveransens status är därför en fördel.

3 utmaningar för e-handel inom B2B

Marknaden för B2B har inte alltid varit den snabbaste på att anamma nya koncept. Och när e-handeln började bli en allt viktigare del i detta segment fanns en rad aktörer som motsatte sig att det skulle öka försäljningen. Visst finns utmaningar med e-handel inom B2B, men också minst lika många lösningar.

1. Skräddarsydda order

Att online-handel skulle göra det svårare att skräddarsy sina beställningar finns inte mycket belägg för. En e-handel inom B2B kan i dag implementera en rad olika verktyg som gör att kunden kan beställa precis det som behövs. Det finns dessutom möjlighet att låta kunden spara sina orderpreferenser, så det går smidigare nästa gång.

2. Upprätthålla kundrelationer

En stor del i att bibehålla hög försäljning är att bygga goda relationer till sina kunder. Och trots att en webbutik tar bort det fysiska mötet med en säljare försvinner inte möjligheten till relationsbygge. Kommunikationen med kunder kan ske på precis samma sätt via mail, chatt eller telefon.

3. Stora köp via nätet

Företag är ofta i behov av att lägga stora order, antingen sett till antal produkter eller kostnad. I vissa fall finns tveksamheter inför att genomföra dessa online. Men stor del av svenskarna är erfarna i e-handelsvärlden. Inköpare tar med sig sina erfarenheter som privatperson in i sin yrkesroll, och så länge en webbutik visar på seriositet finns ingen anledning till oro.

Ta klivet in på marknaden

Är du intresserad av att rikta in dig inom denna nisch av e-handelsbranschen? Kontakta oss på I Am Growth – En digital företagsmäklare. Vi besitter ett brett nätverk av både säljare och köpare, och hjälper dig att ta klivet in på marknaden.

Läs mer om e-handel