Värdera e-handel

Värdera e-handel: Så mycket är din ehandel värd

Vet du hur mycket din e-handel är värd? Kanske har du börjat snegla åt möjligheten att sälja verksamheten, eller kanske är du på jakt efter nya investerare. Då är det viktigt att göra en värdering av din e-handel. Dels för att veta var bolaget står i dag, dels för att veta hur du kan driva upp värdet ytterligare.

Vad är viktigt när du ska värdera din e-handel?

I Am Growth är en företagsmäklare som främst riktar in sig på att köpa och sälja e-handelsbolag samt digitala plattformar. Vi genomför allt från värdering av e-handel till att utforma ett säljerbjudande och hitta rätt köpare som är beredd att betala det önskade priset.

Under vår tid på marknaden har vi undersökt, värderat och jämfört mängder av e-handelsbolag. Och vi har varit i kontakt med ännu fler säljare och köpare. Vår erfarenhet har givit oss en förståelse för vad köparna prioriterar och vill ha. Eftersom priset i slutändan bestäms av vad köparen är villig att betala vet vi precis vad som gör en e-handel värd pengarna – och hur man kan driva upp summan.

Så höjer du värderingen av din e-handel

Det är just vår erfarenhet inom att värdera och sälja e-handel som ligger till grund för informationen vi presenterar nedan. Väldigt få e-handlar kan leva upp till samtliga 7 punkter listade, men för att maximera värdet på din e-handel vill du se till att pricka av så många av dem som möjligt.

1.     Tillräcklig kompetens i bolaget?

För att en e-handel ska uppnå sitt maximala värde krävs att det finns tillräcklig kompetens i verksamheten. Bolagets ska inte stå och falla med ägaren, då det gör det svårt för köparen att ta över verksamheten och leverera goda resultat i framtiden.

I syfte att minimera denna risk ser många köpare gärna att du som ägare stannar kvar i verksamheten, vanligtvis med en ägarandel om 20–40%, under åtminstone ett par år. Därefter löser den nya ägaren ut den gamla genom en så kallad tilläggsköpeskilling. På så sätt kan överlämningen ske sömlöst, samtidigt som det tenderar att höja det totala priset på affären.

2.     Storleken på e-handelsbolaget är avgörande

Bara i Sverige finns hundratals e-handelsbolag med en omsättning mellan 0 och 4 miljoner kronor per år. Vanligtvis flyter försäljningen på bra och bolaget gör ett tiotal procent i vinst efter löneutbetalning. Om din e-handel befinner sig i detta spann kan det vara bra att avvakta med försäljningen och försöka få den att växa sig större. Detta då det i vanliga fall, med vissa undantag, är svårt att sälja dessa för stora pengar.

I regel kan man säga att 1x bruttovinsten per år är ett rimligt försäljningspris. Låt oss för enkelhetens skull säga att du omsätter 5 miljoner kronor om året med en bruttovinst om 40%. I detta fall har bolaget vinster på 2 Mkr efter inköp av produkter. Bolag i denna storlek är sällan attraktiva för företagsmäklare, som ofta prioriterar bolag med högre värde.

Om din e-handel omsätter runt 15–20 miljoner kronor, däremot, kan det vara perfekt läge att kontakta en företagsmäklare för att sälja. E-butiker i den här storleken kan nämligen visa på växande vinstmarginaler. Bolaget går med fin vinst även efter löneuttag och hjälp från externa byråer, till exempel, vilket är ett tecken på slagstyrka och långsiktig tillväxt – två faktorer som gör att värdet stiger hos en potentiell köpare.

3.     Hög lönsamhet inte alltid synonymt med högt pris

Även om det finns e-butiker som säljs med titeln ”turnaround case” är det väldigt svårt att få ett bra pris om verksamheten inte går med vinst. En köpare eftersöker hög avkastning på investerat kapital och ett starkt kassaflöde. Bra lönsamhet kommer alltid ges möjlighet till hög värdering, men med det sagt ska man vara medveten om att devisen ”ju högre lönsamhet, desto mer betalt” inte alltid går ihop.

Om din e-handel omsätter långt mer än konkurrenterna, och kanske gör upp mot dubbelt så stor vinst, kan intressenterna börja ana oråd och försöka hitta förklaringar till siffrorna. Kanske tar ägarna inte ut någon lön? Eller kanske hyr ni lokalerna ”gratis” genom ett annat av era bolag? Den eventuella köparen kommer sannolikt känna oro över faktorer som kan göra att vinsten minskar så fort denne tar över.

Låt oss använda ett exempel för att förenkla det hela: Om vi vänder blicken runtom i bransch X stöter vi på bolag med cirka 5–15% i vinst, men också ett eller annat med en vinst om 30%. Den e-handel som gör 15% i vinst kommer sannolikt säljas till en riktigt bra summa. Företaget med en vinst om 30% kommer även den kunna säljas till ett högt pris, men sannolikt inte maximera sitt värde.

4.     Se över bruttomarginalen i din bransch

Utöver omsättning och ren vinst är såklart bruttomarginalen också en viktig del i värdering av e-handel. Många köpare är på jakt efter e-butiker med en bruttomarginal omkring 50% och högre. I vissa branscher kan denna siffra dock vara omöjlig att uppnå. Då gäller det att sikta på högsta möjliga bruttomarginal inom din bransch.

Om din e-handel rör sig kring 20–30% i bruttomarginal, däremot, kan det uppstå problem när det är dags för försäljning. I många branscher anses e-butiker med dessa siffror vara osäljbara. Det finns helt enkelt inget utrymme att betala löner, köpa trafik och investera i bolaget.

5.     Sikta mot lågt lagervärde och mångsidig produktportfölj

Vid en värdering av din e-handel kommer stort fokus riktas mot lagret och själva produkterna. Först och främst vill du se till att ha ett lågt lagervärde, sett till din omsättning och bransch. Därtill fäster köparen ofta stor vikt vid att lagret är kurant och säljbart.

Vad gäller själva innehållet på lagerhyllorna vill man se till att försäljningssiffrorna inte hålls uppe av en enskild produkt som bedriver enmanscirkus. Det är alltid en styrka att kunna visa på en produktportfölj innehållande ett flertal starka produkter. Annars finns risk för kraftig nedgång när marknaden inte längre eftersöker din mest framgångsrika vara.

Därtill är det en stor fördel om e-handeln besitter ett eget varumärke, gärna med en kvalitetssäkring i form av CE-märkning eller liknande. På så sätt undviker den risk för att utsättas för priskonkurrens som kan uppstå om ni säljer andra varumärkens produkter.

Med ett eget varumärke i portföljen har ni dessutom större möjlighet att skapa en egen nisch på marknaden. En unik nisch som har en stor publik, och möjlighet att ta sig utanför Sveriges gränser, är en stor fördel när det kommer till värderingen.

6.     Organisk trafik och hög konverteringsgrad premieras

I den bästa av världar har din e-handel lyckats uppnå god försäljning utan några större marknadsföringskostnader, men så är sällan fallet. Ofta behövs att man lägger krut på annonser och liknande för att göra sig ett namn på marknaden. Det viktiga är dock att kostnaden för detta inte blir allt för hög. Ett bra riktmärke för vad en e-butik bör investera i köpt trafik brukar vara omkring 20% av omsättningen.

Många som vill köpa e-handel föredrar organisk försäljning, vilket effektivt kan uppnås bland annat med hjälp av SEO (sökmotoroptimering) eller att ert nätverk av kunder kan rekommendera era produkter till andra. Värdet på e-handeln beräknas därtill mot er konverteringsgrad, det vill säga hur många av era hemsidebesök som faktiskt slutar i affär. En e-butik med hög trafik men få konverteringar skapar frågetecken hos köpare.

7.     Betalning med hjälp av aktier?

Den sista punkten vad gäller värdering av e-handel, men långt ifrån minsta, handlar om vilken typ av affär du är ute efter. Många börsnoterade bolag, eller som planerar en introduktion på börsen inom en snar framtid, vill betala en del av priset med hjälp av aktier. Att köparen emitterar en del av sina egna aktier fungerar som ett sätt att ”trycka egna pengar” och kan innebära att värdet på ditt bolag stiger i just den här transaktionen.

Denna typ av affär kan innebära stora möjligheter för dig, men också viss risk. Huruvida resultatet blir framgångsrikt eller inte beror helt och hållet på vem köparen är och vad du har för mål med affären.

Värdering av din e-handel anger inte alltid priset

Summan som framkommer vid en värdering av e-handel är alltid ungefärlig. Vad det slutgiltiga priset landar på beror till stor del på vem köparen är. Alla bra e-handlare har ett unikt värde och unika förutsättningar, precis som varje köpare. Det gäller att framhålla vad som skiljer din e-handel från mängden, och om det matchar köparens önskemål kan du se fram emot en riktigt fin affär.

Höj värdet på ditt e-handelsbolag i tre enkla steg

Som du ser finns mängder av faktorer att ha i åtanke vad gäller värdering av e-handel – och då är listan ovan omfattande men inte heltäckande. Även om din verksamhet inte uppfyller alla punkter till hur du maximerar värdet är e-handeln långt ifrån osäljbar. Att maximera värdet på sin e-handel kan i stort sett kokas ned till tre enkla punkter:

  • Bygg upp ett starkt företag – med fin lönsamhet och nöjda kunder.
  • Bestäm ditt syfte – när det är klarlagt vad ditt mål är med försäljningen blir det enklare att hitta rätt affär och rätt köpare.
  • Ta hjälp av en företagsmäklare – du får ta del av kunskap och erfarenhet inom försäljning och köp av e-handel, vilket gör processen smidig och prislappen hög. Kontakta oss för att komma igång!