Lagervärdering för ehandel

Lagervärde för e-handel

Har du börjat blicka mot försäljning av din e-handel? Då har du säkerligen märkt av att det finns många faktorer som spelar in vad gäller att få högsta möjliga pris. En av de viktigare faktorerna är lagervärdet i din e-handel. På detta område finns också vissa frågetecken – ska lagervärdet betraktas som en skuld eller en tillgång? I den här artikeln reder vi ut svaret.

Som e-handlare är det vanligt att se lagret som en tillgång. Du har ju trots allt investerat pengar i att fylla lagerhyllorna – pengar som nu ändrat form till produkter. Men när du står inför försäljning av e-handeln kommer köparen ofta vara av annan uppfattning.

När man ska köpa e-handel betraktas lagret vanligtvis som bundet kapital och därmed en sorts skuld. Detta då det inte finns någon garanti i att produkterna kan säljas snabbt och effektivt – och att de kan gå tillbaka till att bli pengar igen.

Hur bör man tänka kring värdering av lagervärdet?

För att möta köparens önskemål vid försäljning av e-handeln kan det vara fördel att besitta ett så litet lager som möjligt. Men, finns inget lager över huvud taget finns ju heller inget att sälja, och då spelar ingen roll hur stort ditt varumärke är eller hur nöjda kunder du har.

Samtliga e-butiker måste alltså ha en viss del av kapitalet bundet i lagret, annars genereras inga vinster. För att dina investeringar ska synas vid en värdering av ditt e-handelsbolag handlar det därför om att besitta ”rätt” lager.

Stort eller litet lager – vad är bäst vid försäljning?

Vad ”rätt” lager egentligen betyder är i mångt och mycket en förhandlingsfråga. Att banken historisk sett räknat lågt på lagervärdet – vanligtvis anses 20–30% av produkterna vara kuranta – betyder alltså inte att så behöver vara fallet i din försäljning. När e-handeln ska värderas är det viktigt att väga in för- och nackdelar för både säljare och köpare.

Fördelar och nackdelar med ett stort lager:

  • Du kan erbjuda snabba leveranstider och besitter stor konkurrenskraft, vilket ger möjlighet till ökad försäljning.
  • Du besitter en stor andel bundet kapital och avkastningen blir lägre som följd.

Fördelar och nackdelar med ett litet lager:

  • Ditt bundna kapital är mindre, vilket innebär högre avkastning i det fall omsättningen och resultatet är detsamma.
  • Ökad risk för längre leveranstider och därmed mindre försäljning.

Två metoder för lågt lagervärde

För att sänka lagervärdet i din e-handel finns flertalet alternativ. Två av de vanligast förekommande än dropshipping och externt lager, som vi går igenom nedan.

  • Dropshipping – en lagerform där du exkluderas som mellanhand, i och med att leverantören skickar produkterna direkt till kund. Detta innebär lågt lagervärde för dig, men även svårigheter om kunden beställer produkter från flera leverantörer. I detta fall krävs flera leveranser för att leverera samtliga produkter.

Eftersom du ”outsourcar” leveransen uppstår därtill en risk att fel produkter skickas samt att paketeringen inte stämmer överens med era önskemål. I regel medför dropshipping dessutom låga marginaler och kan därmed bli en kostsam metod i det långa loppet.

  • Externt lager – att ha ett externt lager eliminerar många av riskerna med dropshipping. Enligt denna metod skickar leverantören produkterna till dig och du kan paketera dem enligt er design innan de slutligen skickas till kund. Lager hos leverantören innebär lågt lagervärde och låg risk för inkurans.

Stort lager? Rea ut produkterna!

Är du intresserad av att konvertera till någon av ovan beskrivna lagerformer? Eller kanske vill du bara minska ditt nuvarande stora lager? Inför försäljning av din e-handel bör du då överväga alternativet att rea ut produkterna. Ett stort lager fyllt av inkuranta produkter får nämligen de flesta köpare att rygga undan.

Visst kommer realisationen innebära vissa förluster för dig men det kan det vara värt när du ska sälja e-handel, om det betyder att köparen slipper få ett stort antal osålda produkter på halsen.

Omsättningshastigheten avgörande för framgångsrik försäljning

Huruvida lagret ska anses vara en skuld eller prishöjande tillgång har faktiskt inte ett entydigt svar – det kan vara båda delar. Lagret ger affären möjlighet att växa men binder också kapital, vilket köparen anser vara en risk.

För att dina investeringar i lagret ska synas på prislappen är omsättningshastigheten avgörande. Om omsättningen är av det långsammare slaget spelar storleken på lagret ingen roll – det kommer påverka prislappen negativt oavsett.

Kan produkterna på lagerhyllorna snabbt omsättas till intäkter, däremot, har du möjlighet att inkludera lagervärdet i det slutgiltiga priset för försäljningen – och på så sätt få betalt för dina investeringar.

Kontakta oss om värdering!

Vill du få hjälp att värdera din e-handel? Vill du diskutera lagervärde eller börja planera inför en försäljning? Kontakta oss för ett första samtal – Under full sekretess.