E-handel sale-skylt

Nordisk e-handel – möjligheter och utmaningar i att expandera utomlands

E-handeln i Norden fortsätter blomstra. Sverige, Finland, Danmark och Norge når tillsammans upp i nära 20 miljoner konsumenter som handlar online, enligt Postnords e-handelsrapport för Europa. Utav dessa finns endast 7,6 miljoner i Sverige. Detta innebär att mängder av kunder väntar i de nordiska länderna.

Siffrorna visar på goda möjligheter att starta en nordisk e-handel, expandera ditt nuvarande företag utanför landsgränserna eller köpa e-handel i annat land. Men det gäller att hålla koll på utmaningarna som omgärdar en nordisk etablering, för att undvika eventuella fallgropar.

Expandera ditt företag inom EU

Den så kallade ”inre marknaden” som råder inom EU underlättar för dig som vill expandera till att bli en nordisk e-handel. Exempelvis har ett företag som är beläget inom EU alltid rätt att etablera sig i ett annat EU-land.

Men att börja sälja över nätet till eller i andra EU-länder innebär trots allt en utmaning för logistiken. Här krävs att du upprättar nya lösningar för lager och frakt. Om du säljer till Danmark eller Finland från Sverige betalar du moms precis som vid en inrikes försäljning. Men, det finns en ett tröskelvärde. Om köpet överskrider värdet krävs att du momsregistrerar dig i landet du ska sälja till.

Stor potential i e-handel i Norge

Som bekant är Norge inte en del av EU. Därför gäller andra momsregler och för vissa varor krävs tullavgift. Vill du starta e-handel i Norge behöver du momsregistrera dig i landet för att kunna ta betalt inklusive moms, tull och liknande – för att det ansvaret inte ska falla på kunden.

Tröskeln för att starta e-handel i Norge är högre än i Danmark och Finland. Men just eftersom det är svårare att ta sig in på marknaden finns stora fördelar att dra nytta av för den som lyckas. Här finns köpstarka målgrupper inom många nischer – och inte alla kan nå dem.

Att starta e-handel i Norge är attraktivt för många, men kan vara komplicerat. Så när du väl lyckats etablera din e-handel i grannlandet, och byggt upp tydlig struktur, finns goda möjligheter att sälja e-handel till förmånligt pris.

Skillnader och likheter i svensk och nordisk e-handel

Trots att vi nordiska länder kan verka likasinnade på ytan finns många skillnader att vara uppmärksam på. En av de största utmaningarna med att starta nordisk e-handel är därför att anpassa sin verksamhet till målmarknadens konkurrens, kundernas preferenser, samt lagar och regler.

För att nå goda resultat på en nordisk marknad är det viktigt att ha koll på vilka produkter som är attraktiva att köpa online. I Finland, Danmark och Norge, och även Sverige, är kläder och skor de produkter flest köper via nätet. Därtill är det avgörande att ta reda på hur konsumentlagstiftningen ser ut i ditt tilltänkta expansionsland. Att göra misstag här kan stå sig dyrt.

Rätt betallösning avgörande

En annan kritisk faktor i såväl nordisk e-handel som svensk sådan är betallösningarna. Enligt det svenska företaget Nets avbryter nämligen hela 10 procent av kunderna sina köp om deras önskade betalmetod inte finns på plats.

I samtliga nordiska länder blir det allt vanligare att betala med mobilen. Faktum är att över 70 procent av konsumenterna i Norden uppger att de näthandlar i mobilen, och en betallösning som erbjuder både Vipps och MobilePay – Norges respektive Danmarks motsvarigheter till Swish – kan därför vara att föredra.

Dags att expandera ditt företag? Kontakta I Am Growth

Vill du expandera ditt företag till nordiska marknaden? Eller kanske vill du köpa en e-handel i något av våra grannländer? Kontakta oss på I Am Growth så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer om e-handel