Hållbar e-handel allt viktigare – så minskar du din e-handels miljöpåverkan

Att e-handeln vuxit i hög hastighet under det senaste decenniet är klart positivt för konsumenter och aktörer på marknaden. Men i takt med att branschen blir större ställer kunderna högre krav på e-butikerna, som måste leva upp till dessa för att fortsätta utvecklas. Ett av de viktigaste kraven rör e-handelns miljöpåverkan.

Hållbar e-handel – en konkurrensfördel

Vikten av att vara en hållbar e-handel blir allt tyngre. Dels för att gynna klimatet, dels för att tillskansa sig konkurrensfördelar. Medvetenheten kring hållbarhetsfrågor ökar hos konsumenterna, och e-handelns miljöpåverkan samt hur arbetet med hållbarhet ser ut är för många en viktig faktor när de jämför nätbutiker.

Även företag och andra aktörer tar hållbarheten i beaktning. Exempelvis kommer den som är intresserad av att köpa e-handel sannolikt vilja undersöka möjligheterna till att driva verksamheten hållbart.

Många e-handlare lockar kunder genom pressade priser och snabba leveranser, men det räcker inte alltid. Konsumenterna vill vara säkra på att deras köp sker med hållbarhet i fokus – både social, ekologisk och ekonomisk – i allt från produktion till leverans. Finns det en e-butik som lever upp till förväntningarna är sannolikheten hög att det är just här köpet blir av.

Miljömässiga utmaningar och möjligheter

E-handelns miljöpåverkan har fått stå i skottgluggen många gånger när hållbar konsumtion varit på agendan – inte sällan med rätta. Många leveranser med flera stopp, flertalet returneringar av varor och högar med överflödigt emballage är vardag inom e-handelsvärlden.

 

Visst finns det miljömässiga nackdelar med många e-butiker, men näthandeln kan även utgöra en viktig del i lösningen till mer hållbar konsumtion. Genom att implementera nya processer för att bli en hållbar e-handel kan många av dagens problem elimineras, och nätshopping på så sätt förvandlas till det klimatsmarta alternativet för köpsugna konsumenter.

5 tips för att minska din e-handels miljöpåverkan

Att bli en hållbar e-handel är en nästintill avgörande faktor för att vara lönsam i framtiden – på både kort och lång sikt. Men hur ska man gå till väga? Ofta krävs inga världsomvälvande förändringar, då små justeringar kan göra stor skillnad.

1. Anpassa emballage

I många fall är produktförpackningarna större än de behöver vara och fylls ut av luft. Genom att anpassa kartongernas storlek efter olika produkter minskar mängden oanvänt emballage, samtidigt som de tar mindre plats vid frakten.

2. Återanvänd förpackningar

Emballage och andra förpackningar kan även återanvändas för att på så sätt minska pappersförbrukningen ytterligare.

3. Se över transportmedlen

Finns det möjlighet att göra er produkttransport mer hållbar? Ofta är svaret ja, och kan bestå i exempelvis transport med elfordon, till paketboxar eller via samleverans/enhetslast.

4. Uppmuntra hållbarhet

Uppmuntra kunderna till att välja ”gröna” fraktalternativ, eller ge tips på hur de kan källsortera sin förpackning. Att ge kunderna en knuff i rätt riktning kan innebära att fler väljer klimatsmarta alternativ, samtidigt som ni tydligt visar att ni prioriterar hållbarhet högt.

5. Undersök leverantörerna

Att ni implementerar hållbara processer är ett viktigt steg för fortsatt lönsamhet, men se även över hur era leverantörer verkar för minskad miljöpåverkan. Kanske finns det utrymme för förbättring, eller kanske finns det rent av en annan leverantör som tar större ansvar.

Förbered din e-handel inför försäljning

Står du i begrepp att sälja e-handel? Även då är det viktigt att visa på hållbara processer, eller i alla fall möjligheten att implementera dem. Detta då hållbarhet är en viktig punkt för många potentiella köpare.

Vill du ha hjälp med att förbereda din e-handel inför försäljning? Kontakta oss på I Am Growth, en digital företagsmäklare. Vi genomför objektiva värderingar, matchar dig mot rätt köpare och ser till att alla steg i processen utförs rätt och riktigt.

Läs mer om e-handel