Bild på ett kontakt som signeras för en M&A - Mergers and aquisitions.

M&A – Mergers and Acquisitions

M&A är en stor process där det finns många delar att tänka på, och som kräver noggrann planering. Vill ni sälja ert företag? Här går vi igenom allt ni behöver veta gällande mergers and acquisitions, för att er affär ska bli så lyckad som möjligt.

En företagstransaktion kan se ut på många olika sätt, och det finns ingen mall som passar för alla. Nyckeln till en framgångsrik transaktion är att hitta den modell som passar just ert bolag.

Vill ni ha hjälp att genomföra er M&A? Vi på I Am Growth har lång erfarenhet av att både sälja och köpa företag. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er.

Vad är M&A?

Mergers and acquisitions, förkortat M&A, kan på svenska översättas till företagsförvärv eller företagstransaktioner. Grunden i detta fenomen är att två företag, eller flera, slås samman.

När man talar om mergers and acquisitions talar man ofta om transaktioner av större bolag. Inte sällan handlar det om bolag som omsätter mellan 100 miljoner och 1 miljard kronor. Vid dessa stora affärer finns det många delar som ska klaffa, och det är av yttersta vikt att processen sköts på rätt sätt.

Vi på I Am Growth har en djup förståelse för företagstransaktioner vad gäller både stora och små bolag. Under våra år i branschen har vi byggt upp ett stort nätverk av såväl köpare som säljare, och kan på så sätt matcha ihop er med rätt aktör.

Genom att låta oss vara er M&A rådgivare kan ni känna er trygga i att processens alla delar hanteras korrekt, och med fokus på att ni ska få det bästa priset.

Vill du sälja ett mindre bolag? Läs mer om vår tjänst sälja företag.

Så går en M&A process till

En M&A process innehåller ett flertal steg från det att försäljningen öppnas till det att den kan avslutas. Processen delas vanligtvis upp i tre faser:

 • Strategifasen
 • Transaktionsfasen
 • Integrationsfasen

Strategifasen

Alla mergers and acquisitions inleds med en strategifas. Detta är den kanske viktigaste fasen, då det är här man lägger grunden för hur försäljningen ska se ut. Efter att denna fas är avklarad bör ni kunna svara på följande frågor:

 • Varför vill ni sälja företaget?
 • Är det aktierna eller inkråmet som ska säljas?
 • Vilken är er tilltänkta köparmålgrupp?
 • Vilket är ert ”acceptpris” och vilket är ert ”drömpris”?
 • Vilken värderingsmetod ska användas?
 • Är målet att nå budgivning eller ska mjuka värden prioriteras?

Det är också vanligt att man genomför företagsvärderingen i strategifasen, bland annat för att kunna sätta rätt utgångspris på bolaget. Det är dock viktigt att komma ihåg att en värdering inte ger ett exakt värde på företaget. Värdet bestäms i huvudsak av köparna, men en objektiv värdering kan ge en god fingervisning av vad prislappen bör vara.

Värderingen och svaren på ovanstående frågor är viktiga för att kunna välja rätt tillvägagångssätt i nästa fas – transaktionsfasen.

Transaktionsfas

Exakt hur en M&A process ser ut därefter beror på vad man kommit fram till i strategifasen, det vill säga era visioner och önskemål. I huvudsak kan man dock säga att transaktionsfasen innehåller fem steg att gå igenom.

 • LOI – Ett av de första stegen är att upprätta ett Letter of Intent, förkortat LOI. Detta är ett icke-bindande avtal där säljare och köpare enas om de viktigaste villkoren för att en affär ska kunna bli av.
 • Strukturera affären – I transaktionsfasen går man igenom hur förvärvet ska struktureras. Här tar man bland annat upp hur affären ska finansieras, hur stor del av köpeskillingen som ska betalas och liknande.
 • Due Dilligence – Företagsbesiktningen utförs i huvudsak för köparens skull, för att denne ska kunna upptäcka eventuella oegentligheter i bolaget. Besiktningen gynnar också säljande part, som har möjlighet att åtgärda eventuella brister.
 • Förhandlingar – Utifrån all information som tagits fram ska köparen och säljaren nu komma överens om det slutgiltiga avtalet. Köpeskilling, eventuella garantier och förpliktelser är vanliga punkter där åsikterna kan gå isär. Det är sällan ett avtal accepteras direkt. Avtalet kan ändras flera gånger innan båda parter är nöjda.
 • Tillträde – Det är här det överenskomna avtalet ska utföras i praktiken. Den viktigaste punkten här är erläggandet av köpeskillingen.

Integrationsfasen

En M&A process tar dock inte slut efter att det slutgiltiga kontraktet är påskrivet och tillträdet är avklarat. Här följer en integrationsfas. Denna fas går ut på att köparen ska integreras i det nya bolaget. Vad gäller stora företagstransaktioner är det vanligt att säljaren stannar kvar i bolaget under en viss period, för att göra överlämningen så sömlös som möjligt.

Det är vanligt att en M&A rådgivare lämnar uppdraget efter att kontraktet är påskrivet. Vi på I Am Growth erbjuder oss dock att finnas kvar som bollplank eller konsulter även under integrationsfasen, något som kan kännas särskilt tryggt om integrationen är en lång och komplicerad sådan.

Hur lång tid tar processen?

När stora bolag är i rörelse blir det en stor process. Att gå igenom samtliga steg i mergers and acquisitions kan därmed ta lång tid. Viktigt att komma ihåg är dock att ingen M&A är den andra lik. Tidsåtgången kan således skilja sig åt avsevärt från fall till fall.

I bästa fall tar det mellan 4–6 månader från det att uppdraget påbörjas till att det slutgiltiga avtalet är påskrivet. I andra fall kan det ta upp till 12 månader innan affären är klar. Det hela beror i mångt och mycket på säljarens och köparens villkor, samt det aktuella marknadsläget.

För att processen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att man förbereder företaget för försäljning. Se till att städa upp i företaget och att ha all information, såsom siffror och nyckeltal, nära till hands. På så sätt kan ni underlätta för köparen.

Genom att anlita en företagsmäklare får ni hjälp att sköta alla delarna i försäljningsprocessen, vilket i regel innebär att tidsåtgången minskar markant.

Vad kostar mergers and acquisitions?

Att anlita en M&A rådgivare för att ta hand om försäljningen är viktigt för att kvalitetssäkra processen, och för att få bästa möjliga pris. Det medför dock en kostnad. Kostnaden varierar från fall till fall, beroende på uppdragets förutsättningar.

Det är vanligt att kostnaden ligger på runt 5% av transaktionens slutgiltiga värde. Provisionen är i regel mindre ju större företaget är. Vad gäller företag som omsätter 100 Mkr eller mer, kan provisionen sjunka under 5%.

Vi på I Am Growth tar oss endast an projekt som vi verkligen tror på. Faktum är att vi tackar nej till cirka 90% av våra inkommande förfrågningar. De projekt vi åtar oss vill vi kunna fokusera på fullt ut. Därför kan vår provision vara högre än hos somliga andra aktörer, men du kan vara säker på att vi gör allt vi kan för att ni ska kunna sälja ert företag till önskat pris.

I Am Growth som M&A rådgivare

I Am Growth är en företagsmäklare med lång erfarenhet och djup förståelse för branschen. Om ni väljer att sälja ert företag genom oss kan ni vara säkra på att hela processen sköts professionellt och korrekt.

Processen inleds med ett digitalt möte. Där går vi igenom er situation samt era förväntningar och målsättningar, för att kunna utforma den försäljningsstrategi som passar bäst för er.

Vår målsättning är att er företagsförsäljning ska bli så smidig och lönsam som möjligt. Vill du veta hur vi kan hjälpa just er? Kontakta oss för ett första samtal.

Mer läsning om företagsförsäljning

Är du ute efter att köpa företag? Läs mer om denna tjänst genom att klicka på länken, för att förstå hur vi kan hjälpa er till en bra och lönsam affär.