Ska du sälja företaget själv eller anlita en företagsmäklare?

Vad är egentligen bäst – att sälja företaget själv eller att anlita en företagsmäklare? Företagstransaktioner involverar flertalet komplexa steg, och det är sällan man kan uppfylla samtliga på egen hand. Genom att anlita en företagsmäklare däremot, kan man vara säker på att affären genomförs tryggt, säkert och effektivt.

Det finns många saker här i världen som är enklare sagda än gjorda. Företagstransaktioner är definitivt en av dem. Vid första anblick kan det hela verka simpelt. Man ser över detaljerna för transaktionen och resten löser sig mer eller mindre per automatik, eller? Nej, så är sällan fallet.

Extern expertis för trygga företagstransaktioner

Att köpa eller sälja företag är ofta en av de största affärerna man gör under ett yrkesliv. Därav vill man självklart se till att ha koll på samtliga villkor och detaljer kring överlåtelsen. Men med tanke på hur sällan man genomgår en företagstransaktion är det få som besitter den djupgående kunskap som krävs för att få till en lyckad affär. Just därför väljer många att anlita en företagsmäklare.

En företagsmäklare har både kunskap och erfarenhet av att sälja och köpa företag, i allt från företagsvärdering till de slutgiltiga förhandlingarna. På så sätt kan mäklaren fungera som ett stöd genom hela processen. Genom att anlita en företagsmäklare kan man känna sig trygg i att affären genomförs på ett korrekt sätt och att den ges bästa möjliga förutsättningar.

Fördelar med att anlita en företagsmäklare

Som företagare har man lagt ner ett oändligt antal timmar på att driva bolaget framåt, och hittar i vartenda hörn som i sin egen ficka. Därav kan det verka smidigare att sälja sitt eget bolag än att ta in en extern aktör. Men att driva företag och att sälja företag sätter helt olika kompetenser på prov. Dessutom är företagstransaktioner en tidskrävande uppgift.

Att anlita en företagsmäklare innebär flertalet fördelar för både säljare och köpare. Nedan går vi igenom några av de viktigaste.

  • Hittar rätt köpare – en företagsmäklare besitter ett brett nätverk av intressenter, och kan matcha rätt köpare med rätt verksamhet.
  • Fastställer värdet på bolaget – med hjälp av en professionell företagsvärdering av oberoende part blir det enkelt att sätta korrekt pris på verksamheten.
  • Gynnar affärsrelationerna – en tredjepart mellan köpare och säljare innebär att affärsrelationen bibehålls på en god nivå.
  • Frigör tid – som säljare eller köpare kan man fokusera på att fortsätta driva verksamheten framåt, då företagsmäklaren tar hand om grovjobbet i försäljningen.
  • Marknadsför bolaget – mäklaren paketerar försäljningen och ansvarar för marknadsföringen, för att väcka största möjliga intresse hos potentiella köpare.

Företagstransaktioner med I Am Growth

Här på I Am Growth besitter vi lång erfarenhet av företagstransaktioner, och vet precis vad som är viktigt för såväl säljare som köpare. Vi är främst inriktade på e-handel, digitala plattformar och tillväxtbolag – och har under vår tid på marknaden byggt upp ett stort kontaktnät av intressenter. Därför har vi möjlighet att ta oss an projekt i alla storlekar.

-Vi ser till att samtliga steg i företagstransaktionen genomförs på ett korrekt sätt och lägger stor vikt vid lönsamheten – allt för att alla inblandade parter ska kunna gå nöjda i mål. Går du i tankar kring att göra en exit och sälja ditt företag? Kontakta gärna mig för ett första samtal, alltid med full sekretess.

Jonas Johansson

Associerad Företagsmäklare

I Am Growth AB