I Am Growth medlem i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund

Under slutet av Oktober 2021 har David Vesterlund och I Am Growth AB anslutits som medlemmar i SFR, Sveriges Företagsmäklares Riksförbund.
Förbundet har funnit sen 1996 och har som mål att främja utvecklingen i branschen och verka för ökad kompetens, kunskap och utbyte av erfarenhet mellan medlemmarna.

SFR – En kvalitetsstämpel för företagsmäklare

SFR verkar för att förbättra branschen och bidrar bland annat med riktlinjer kring arbete för att motverka penningtvätt, moms- och skattefrågor för företagsmäklare och övervakar legala förändringar som påverkar branschen i stort.

För att bli medlem i SFR krävs följande:

• Medlemmen har företagsförmedling som huvudsyssla
• Medlemmen har erforderlig kompetens för yrkesutövandet
• Medlemmen sköter sina åtagande på ett välrenommerat sätt
• Medlemmen innehar en ansvarsförsäkring på minst 5 miljoner kr (I Am Growth AB har ansvarsförsäkring på 10 miljoner kr)

Processen med att köpa eller sälja företag är komplex och tar längre tid än de flesta tror. En transaktion kan i vissa fall pågå över flera år. En företagsmäklare som agerar seriöst bistår i hela processen från första analys av företaget, vidare till värdering, kontakt med intressenter, förhandling och upprättande av överlåtelseavtal.
Företagsmäklarens uppgift är att verka för att varje affär genomförs sunt och bra för samtliga involverade parter.

-Ett medlemskap i SFR borgar för att vi som företagsmäklare driver processer seriöst och med stor omsorg om våra klienter, säger David Vesterlund, Transaktionsrådgivare och VD för I Am Growth AB.

Auktoriserad Företagsmäklare – Utbildningsprogram hos SFR

SFR har utvecklat ett utbildningsprogram för auktorisation av företagsmäklare, enligt en ny standard som skall tillgodose en hög kvalité.
Programmet lanserades i början av 2021 med första utbildningsmodulen i Februari.
Programmet består av 4 moduler som erbjuds en per kvartal löpande över året.
Utbildningen kombinerar föreläsningar med enskilda övningar och gruppövningar och examineras genom ett examinationsprov i anslutning till varje modul.
Bli auktoriserad företagsmäklare enligt nya standarden

För att du ska bli auktoriserad företagsmäklare enligt SFR:s nya kvalitetsstandard krävs följande:
• Fullt genomgången utbildning med godkända examinationer i SFR:s auktorisationsprogram.
• Högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt.
• Tre års dokumenterad erfarenhet av företagsmäkleri.
• Minst tre redovisade förmedlingsuppdrag.
• Professionsanvarsförsäkring på minst 5 miljoner kronor.
• Godkänt kreditvärdighetsintyg.
• Godkänt medlemskap i SFR.
(SFR Auktorisationsprogram)

-Vår målsättning är givetvis att mäklare hos I Am Growth AB ska bli auktoriserade. Jag själv går första utbildningsmodulen i November månad och avser bli auktoriserad så snart det är genomförbart, avslutar David Vesterlund