företagslån

Är företagslån svaret i ekonomiskt svåra tider?

Är det en bra idé att ta ett företagslån under ekonomiskt ansträngda tider? Många företagare kan tro att lån enbart är för dem vars verksamhet kämpar, men verkligheten kan ofta vara det motsatta. Ett företag på frammarsch kan behöva tillgång till kapital för att hålla jämn takt med sin tillväxt, utan att behöva sakta ner i väntan på inkommande betalningar.

Under de senaste åren, med pandemin som en betydande faktor, har de flesta sektorer fått bekänna färg för ett hårdare ekonomiskt läge. De marknader som blomstrade under dessa tider, så som e-handeln, har sedan fått hantera hur världen återgått till mer normala köpbeteenden, samtidigt som inflationen har ökat.

Dessa tider, och dess olika utslag på marknaden, har lett till ett ökat intresse för företagslån. Genom att förstå när, var och hur ett sådant lån kan vara fördelaktigt för just ditt företag kan vara räddningen för såväl motgångar som stora framgångar.

Så vilka anledningar finns som uppmanar företagare att börja överväga detta ekonomiska medel?

Företagsköp

Att ta ett företagslån för att förvärva ett annat företag under ekonomiskt tuffa tider kan vara en strategiskt klok manöver. För det första kan värderingen av potentiella uppköpsmål vara betydligt lägre när det allmänna ekonomiska klimatet är strängt, vilket innebär att köpare kan få mer värde för pengarna. Det skapar en unik möjlighet att förvärva tillgångar, teknik, kundbas eller expertis till en kostnad som annars skulle vara otänkbar.

I Am Growth kan hjälpa er med såväl företagsvärderingar som företagsköp, och att hitta rätt företagsmäklare för just er affär. Kontakta oss idag för att utveckla er verksamhet.

Marknadsföringssatsningar

En mer utmanande ekonomisk tid kan vara ett utmärkt tillfälle att investera i effektiva marknadsföringskampanjer. Inte bara kan detta skapa större affärer under en utmanade tid, men det kan även hjälpa till att stärka ditt brand inför godare tider, då ni kommer vara förberedda vid ekonomins startskott. Därmed kan det vara värt att ta ett företagslån för att anlita en erfaren marknadsföringsbyrå som kan hjälpa er skräddarsy och stärka företagets brand och marknadsstrategi.

Investera i utrustning och utrymme

Ett företagslån kan även användas för att investera i utrustning och utrymme för företaget. Kanske behövs det större lager eller kontorsarbete, eller kanske behöver ni ersätta maskiner eller annan utrustning. Genom att noga jämföra företagslån och dess krav och räntor så kan ni göra en affär idag som snabbt betalar igen sig självt.

När ska jag inte ta ett företagslån?

Att ta ett företagslån kan ofta ses som en snabb lösning för att injicera kapital i en verksamhet. Men det finns situationer då ett företagslån inte bara är olämpligt utan kan förvärra ett företags ekonomiska situation. Att förstå när det inte är läge att låna är lika viktigt som att veta när det är rätt tid att göra det. Nedan förklarar vi några av de situationer där företagslån kan vara ofördelaktigt.

  • Nybildade företag: Uppstartsfaser är oförutsägbara, och företaget har ännu inte en beprövad förmåga att generera intäkter. Att ta ett lån innan företaget har en stabil kundbas och en klar förståelse för sin marknad kan leda till skulder som företaget kanske inte kan hantera.
  • Oprövade marknader: Om företaget överväger att expandera till en ny, oprövad marknad eller lansera en innovativ produkt, är risken högre. I sådana fall bör omfattande marknadsundersökningar och riskanalyser föregå alla större finansiella åtaganden.
  • Vid hög skuldsättning: Företag som redan bär på en hög skuldbörda bör överväga att konsolidera eller omstrukturera befintliga skulder innan ytterligare lån tas. Att lägga nya lån på en redan ansträngd balansräkning kan leda till försämrad kreditvärdighet och i värsta fall konkurs.

Alternativa lösningar

Det är inte omöjligt att låna pengar i dessa situationer, men de högre riskfaktorerna bör tas i beaktning. Här finns även möjlighet att utforska andra finansieringsalternativ innan ett lån tas. Bootstrapping, ängelinvesteringar, crowdfunding och andra former av kapitalanskaffning kan vara mer lämpliga, särskilt för företag som befinner sig i tidiga skeden eller i sektorer med hög osäkerhet.

Det är också viktigt att förstå din kreditvärdighet, som är ett betyg på din förmåga att hantera och betala tillbaka lån. I nya företag har grundaren ofta många roller (VD, säljare, etc.). Att ha många roller i ditt företag kan göra det svårt att hinna med allt, och ekonomiska missar kan hända. Ta dig tid att sköta om både din och ditt företags ekonomiska rykte. Det kan göra en stor skillnad och spara mycket pengar över tid.

Bedöm rätt tid för att ta ett företagslån

För att avgöra om tiden är rätt för att ta ett företagslån bör du först analysera ditt företags nuvarande ekonomiska hälsa. Har du en stabil intäktsgenerering? Är dina kassaflöden förutsägbara och tillräckliga för att täcka de löpande kostnaderna samt den potentiella nya skuldbördan? Ett företagslån bör främst ses som en investering i företagets tillväxt och inte som en snabbfix för tillfälliga ekonomiska problem.

Det är också viktigt att ha en klar bild av vad lånet ska användas till. Ett lån för att finansiera en tillfällig kassaflödesbrist skiljer sig från ett lån avsett för investeringar i tillväxt. Genom att definiera ett tydligt syfte kan du också bättre utvärdera vilka lånealternativ som bäst passar ditt behov.

Välj rätt företagslån

När du har bestämt dig för att ett företagslån är rätt steg, är nästa steg att söka efter det bästa lånealternativet. Räntor, avgifter, återbetalningstid och andra villkor kan variera stort mellan olika långivare. Var noga med att läsa det finstilta och förstå alla kostnader som är förknippade med lånet. Det är också viktigt att överväga flexibiliteten i återbetalningsplanen, särskilt om ditt företag har ojämna kassaflöden.

Jämför alltid olika långivare, och sök professionell hjälp för att säkerställa att ditt ekonomiska beslut är genomtänkt på alla plan.

Avslutning

Att ta ett företagslån är ett stort beslut som kan ha långsiktiga konsekvenser för ditt företags ekonomi. Det är avgörande att närma sig denna process med en grundlig förberedelse, en tydlig förståelse för ditt företags behov och en strategisk plan för hur lånet kommer att användas för att främja företagets mål. Genom att tillämpa dessa principer kan du öka chanserna att hitta det bästa företagslånet som inte bara hjälper ditt företag att överleva utan att blomstra.