Lån till aktiebolag

Behöver ert aktiebolag teckna ett lån?

I Am Growth hjälper till med att identifiera kapitalbehovet, jämföra finansieringsalternativen och förbereda dokument inför en eventuell låneansökan.

Låna pengar som aktiebolag

För aktiebolag finns flera vägar för kapitalanskaffning. Många småföretag tänker enbart på banklån men det finns ofta flera alternativ att överväga. Vad som är bäst beror delvis på kapitalbehovet och vad lånet har för syfte.

När vi hjälper företag med finansieringsprocessen är därför alltid första steget att identifiera kapitalbehovet och presentera alternativen.

Banklån till aktiebolag

Den vanligaste finansieringsvägen för aktiebolag är lån via bank eller kreditinstitut. Är kapitalbehovet mycket stort krävs god förberedelse inför bankmötet. Det handlar bland annat om att ta fram och presentera finansiella dokument, affärsidé samt kunna beskriva hur investeringen förväntas skapa avkastning.

Lån via aktieägare

Ett alternativ är att vissa, eller alla, aktieägare lånar ut pengar till det gemensamma aktiebolaget. Det sker genom att skuldebrev upprättas där det bland annat framgår hur återbetalning ska ske, räntekostnad och vad som händer om företaget inte har kapital att återbetala lånet.

Lån från aktieägare innebär en förhöjd risk för dem och det är därför viktigt att ha en tydlig struktur kring vilka som ska låna ut pengar, belopp och eventuell säkerhet för lånen.

Företagsobligationer

Större aktiebolag har även möjligheten att ge ut företagsobligationer. Även detta är en form av ett lån där obligationerna fungerar som skuldebrev med olika lång löptid. I detta fall sker ”lånet” däremot av privatpersoner, företag och institutioner som köper dessa obligationer. Då denna finansieringsform främst gäller för större aktiebolag är det inget som vi på I Am Growth kan hjälpa till med.

Alternativen -lån till aktiebolag

Andra vägar till kapitalanskaffning är:

  • Nyemission – Nya aktier skapas och säljs på privat eller offentlig marknad.
  • Affärsänglar – Privatpersoner som investerar, med kapital och kunskap, i små och växande företag.
  • Crowdfunding – Crowdfunding innebär att nystartade företag kan få kapital via privatpersoner som vill stödja ett specifikt projekt. Det är sällan en finansieringsväg för hela företagets verksamhet.
  • Riskkapital – Riskkapital kan sökas av företag som vuxit och har en medelstor omsättning. Det är inte aktuellt för små aktiebolag.

Vill ni teckna lån till ert aktiebolag eller söker ni annan investering? Prata med oss för rådgivning och hjälp på vägen!

Sälja skatt bolag

David Vesterlund

Grundare och Transaktionsrådgivare

Tel: 0722-131125

Mail: David@iamgrowth.se