Bild på en datorskärm och en uppåtpekande graf

Nyemission med digitala kampanjer

Är ditt företag i behöv av ökat kapital? Att genomföra en nyemission är ett effektivt sätt att finansiera företagets satsningar. I en nyemission erbjuder företaget nya eller befintliga aktieägare att teckna aktier, vilket ger företaget nya möjligheter till tillväxt. Nyemissioner är ofta en stor process och för bästa möjliga resultat krävs noggranna förberedelser och effektiva kanalval för att nå ut till investerare – något I Am Growth hjälper dig med.

Vilka är fördelarna med nyemissioner?

Det finns många tillfällen då en nyemission kan vara lämplig och effektiv. Det kan exempelvis handla om behov av ökat kapital för att:

  • Finansiera ett uppköp eller en expansion
  • Möjliggöra nya investeringar
  • Undvika att behöva ta ett banklån
  • Genomföra en börsnotering

Så når du ut med din nyemission

För att resultatet av din nyemission ska bli så bra som möjligt är förberedelserna en avgörande del. För att uppbåda största möjliga intresse för ditt företag vill du nå ut med ert namn, ert budskap och er vision. Med digitala kanaler snarare än fysiska möten med investerare finns stora möjligheter att nå en stor och lönsam målgrupp.

I Am Growth hjälper ditt företag med:

  • Att hitta rätt strategi för att nå ut
  • Att välja rätt digitala kanaler
  • Att utforma ett budskap som tilltalar
  • Upphandling av tjänster
  • Genomförande av kampanj

Kontakta oss!

Står ditt företag inför en nyemission? Kontakta oss för ett möte där vi går igenom din situation och hjälper dig till bästa möjliga resultat.

Om ni inte behöver hjälp med en nyemission utan med en värdering, att sälja företag eller köpa företag. Vill du ha hjälp att sälja ditt företag kan du läsa mer om oss som Företagsmäklare här. Läs mer på respektive länk och kontakta oss för ett första samtal.