Företagsmäklare

I Am Growth är företagsmäklaren för dig som vill sälja din E-handel, digitala plattform eller ett mindre företag inom kraftig tillväxt. Inom dessa områden har vi ett mycket brett nätverk och lång erfarenhet. Med egen juridisk kompetens, samt samarbetspartners, hittar vi en komplett lösning vid företagsförsäljning.

Är vi företagsmäklaren för dig?

Kontakta oss för en gratis timmes konsultation. Vi kan svara på allmänna frågor samt förklara i korthet hur vi brukar arbeta tillsammans.

David Vesterlund

Inkråmsöverlåtelse

Grundare och Transaktionsrådgivare

0722-131125

David@iamgrowth.se

I Am Growth är medlem i SFR, Svenska Företagsmäklares Riksförbund, och följer självklart deras riktlinjer.

Företagsmäklare med nischad expertis

Vi på I Am Growth har valt att specialisera oss på tre företagsområden, som delvis går hand i hand med varandra. Genom att vara en företagsmäklare med smalt fokus skapas bättre förutsättningar att förbli expert inom området och ge goda förutsättningar för försäljning.

E-handel

Vi har mäklat E-handlare med allt från några hundratusen i årlig omsättning till etablerade E-butiker med tiotals anställda. En fördel med E-handel är att dessa inte är lokalt anknutna och därmed kan köpare hittas över hela Sverige. Vi hjälper självklart till med allt från värdering och marknadsföring till överföring av ägandeskapet av E-handeln.

Digitala plattformar

Inom digitala plattformar finns exempelvis webbplatser med stor trafikmängd. Hur dessa skapar inkomster till ägarna varierar och kan även ändras relativt enkelt över tid. Därmed skapas ett brett underlag av olika kunder som kan vara passande köpare.

Företag under kraftig tillväxt

När I Am Growth växte fram som företagsmäklare var det med fokus på mindre företag under kraftig tillväxt. För de företag som växer kraftigt organiskt kan vägen framåt både vara att sälja delar av företaget för att på detta sätt komma in i en större grupp.

Behöver ni hjälp med finansiering av företagsförvärv kan ni läsa mer om det här.

Projektledning från analys till försäljning

Vilken hjälp som ett företag behöver av en företagsmäklare varierar självklart utifrån företagets unika situation. Första steget är därmed att kartlägga behov och upprätta en gemensam planering för kommande projekt. Bland annat arbetar vi med:

  • Projektplanering och uppföljning
  • Analys och värdering av företag
  • Kartläggning av kundgrupp och försäljning
  • Förslag på åtgärder som kan höja värdet
  • Ta fram prospekt till eventuella köpare
  • Juridiska frågor via WSA.
  • Vara en neutral part mellan köpare och säljare
  • Lån till aktiebolag

Avslut till 100%

I Am Growth har målet att lyckas med försäljning på samtliga projekt vi driver. Vi tar därför inte in bolag där målet enbart är att ”känna på” marknaden. Vi är också mycket selektiva vilka vi jobbar med och tackar nej till majoriteten av förfrågningar som kommer in.

I en affär ska både säljaren, köparen och företagsmäklaren känna sig som vinnare. Det är enbart möjligt om samtliga parter fullt ut tror på bolagets affärsidé och framtida möjligheter till expansion.

Vi vill bara sälja företag vi verkligen tror på. Som vi helst skulle vilja köpa själva.

Kontakt

I Am Growth

0722-131125

David@iamgrowth.se

Case:

Northbaze Group AB förvärvar ledande E-handlare