Finansiera företagsköp

Så gör du för att finansiera företagsköp

Undrar du hur du ska finansiera ditt företagsköp? Här finns mängder av alternativ, och för en så smidig affär som möjligt krävs att du väljer det som passar dig bäst. Här går vi igenom hur du gör för att finansiera ditt företag.

Att köpa företag är i regel det enklaste, och snabbaste, sättet att bli företagare. Men det kommer med en utmaning: finansieringen. Det finns många alternativ vad gäller att finansiera företagsköp, allt från lån till säljarrevers. Läs vidare och ta reda allt du behöver veta för att finansiera din företagardröm.

Vi på I Am Growth har lång erfarenhet av att köpa företag, och kan hjälpa dig till en lyckad affär. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig? Kontakta oss!

Finansiera företag – de vanligaste alternativen

Hur du ska finansiera ditt företagsköp beror på din egen situation – vilket företag du ska köpa och hur din ekonomiska situation ser ut. Nedan listar vi fyra av de vanligaste alternativen för finansiering av företag, för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

  • Banklån – Att låna för att köpa företag är ett av de vanligaste alternativen. Många gånger kan du låna upp till 80% av den totala köpeskillingen. Hur hög räntan är beror på långivare och låneform. Läs mer om detta längre ner i artikeln.
  • Säljarrevers – Ett annat sätt att finansiera företag är genom en säljarrevers. Detta är en överenskommelse mellan köpare och säljare som innebär att köparen betalar delar av köpeskillingen över tid. Enkelt förklarat handlar det alltså om att säljaren ställer upp med en kredit.
  • Riskkapital – Om företaget visar stor potential kan riskkapital vara ett alternativ vad gäller finansiering av företag. Ett riskkapitalbolag kan investera pengar i företaget om de anser att det finns möjlighet till avkastning. Dessa bolag kräver dock ofta inflytande i bolagets styrning.
  • Eget kapital – Att finansiera företag med eget kapital är det klart enklaste alternativet. Detta är dock inte en möjlighet för alla, vilket är varför ovanstående alternativ är så vanliga. Kom dock ihåg att du i de flesta fall inte kan köpa företag helt utan eget kapital, du behöver själv kunna finansiera en viss del av köpeskillingen med eget kapital, även om du lånar pengar.

Köpa företag utan eget kapital

Kanske har du hittat ett bolag som skulle passa perfekt för dig, och som du därför vill köpa, men du saknar i dagsläget kapital att genomföra förvärvet? Detta är ett mycket vanligt scenario, då det är långt ifrån alla som kan betala hela köpeskillingen ur egen ficka. Det kan dock vara svårt att köpa företag utan kapital, oftast krävs att man själv kan betala åtminstone en liten del av summan.

Som vi nämnde ovan finns ett antal alternativ för att köpa företag utan att man själv har hela kapitalet, bland annat säljarrevers och riskkapital. Det smidigaste alternativet vid finansiering av företag, när man i dagsläget inte har tillräckligt kapital, är dock ofta att låna för att köpa företag.

Lån för att köpa företag

Om man väljer att låna för att köpa företag finns flera möjliga tillvägagångssätt. Du kan exempelvis välja mellan att ta ett företagslån eller ett privatlån, med eller utan säkerhet. Vilket typ av lån du väljer kommer spela stor roll vad gäller lånesumma, ränta och återbetalningsplan.

Företagslån

Den som tar ett lån för att köpa företag kan ansöka om ett företagslån. Vanligt är att du kan låna upp till 80% av köpeskillingen. Resterande del är din kontantinsats, som du behöver ha i eget kapital.

Den här typen av lån för att köpa företag är i regel ett lån med säkerhet. Vad som utgör säkerheten kan dock variera mellan olika långivare och vilket typ av företag du ska köpa.

  • Borgensman – En av de vanligaste säkerheterna är en borgensman. Detta innebär att personen som äger företaget kan behöva gå i personlig borgen för lånet. I somliga fall kan det krävas flera borgensmän, vilket innebär att även en utomstående går i borgen för lånet. I stort sett vem som helst kan kliva in som borgensman, förutsatt att denne har god kreditvärdighet.
  • Aktier – Om företaget är ett aktiebolag kan bolagets aktier fungera som en säkerhet. Aktierna måste uppgå till ett lika högt värde som det egna kapitalet. Vanligtvis accepteras denna form av säkerhet endast av storbankerna. Det kan också krävas att företaget är väletablerat och har en god relation till banken i fråga.
  • Företagsinteckning – Även företagsinteckning är en vanlig säkerhet vad gäller lån för att köpa företag. Med företagsinteckning menas själva bolaget och tillgångarna som finns i det. För en e-handel kan man exempelvis lämna varulagret som säkerhet. Det kan också handla om maskiner eller andra inventarier.

Privatlån

Du kan också välja att låna till företagsköp genom ett privatlån. Genom att finansiera ditt företagsköp med ett privatlån kan du många gånger välja om du vill lämna en säkerhet för lånet eller inte, beroende på hur stort lån du ansöker om.

  • Lån upp till 500 000 kr: Om ditt lån för att köpa företag understiger 500 000 kronor behöver du ofta inte lämna någon säkerhet. Då detta innebär större risk för långivaren kan räntan dock ofta bli högre än om du lämnar en säkerhet.
  • Lån över 500 000 kr: Ska du låna mer än 500 000 kronor kan du behöva – eller vilja för att sänka räntan – lämna en säkerhet. Vad gäller privatlån kan säkerheten exempelvis bestå av din bostad.

Att låna för att köpa företag kan vara en bra idé i det fall du i dagsläget inte har tillräckligt eget kapital. Kom dock ihåg att du måste ha tillräckliga finansiella medel för att betala tillbaka lånet inom en angiven tidsperiod.

Kan man få bidrag för att finansiera företagsköp?

Det är, i regel, inte möjligt att få ett bidrag för att betala köpeskillingen i ett företagsförvärv. Däremot kan du få bidrag för att få företaget att växa. Bidrag kan exempelvis användas till att finansiera företag i dess tillväxtresa, såsom att köpa in väsentligt material som krävs för att verksamheten ska växa. Dessa bidrag kan komma från såväl statliga myndigheter som privata organisationer.

Det finns flera olika bidrag att ansöka om. Det som är gemensamt för de flesta är att de ställer strikta krav på bolaget. Så se till att välja ett alternativ som matchar ditt företag och dina mål. När du sedan ska ansöka om bidraget krävs ofta att du lämnar in styrkande dokument, såsom ekonomiska redogörelser.

Planera noggrant hur du ska finansiera ditt företag

För smidigast möjliga affär, se till att finansiera ditt företag redan innan du äntrar förvärvsprocessen. När man ska sälja företag värderar man högt potentiella köpare som redan har finansieringen klar för sig.

Ett attraktivt företag till salu kommer säkerligen locka till sig en rad intressenter. Genom att finansiera företag redan innan förhandlingen påbörjas, kommer du sticka ut ur mängden och öka sannolikheten att få affären.

Du bör därmed sätta upp en finansieringsplan så tidigt in i processen som möjligt. Du kan undersöka möjligheterna till finansiering redan innan du hittar ett bolag att förvärva, för att på så sätt vara redo att genomföra affären så fort du hittar det företag som passar dig.

Ta hjälp av I Am Growth

Planerar du att köpa ett bolag? För en lyckad och lönsam affär kan det vara en stor fördel att ta hjälp av en företagsmäklare. Vi på I Am Growth hjälper dig genom hela processen av ditt företagsförvärv. Kontakta oss i dag för att höra hur vi kan hjälpa just dig.