Lyckad noteringsemission för Lady Luck Games

Under våren 2021 genomförde det snabbt växande spelföretaget Lady Luck Games en nyemission – i syfte att notera sig på Nasdaq First North. Bolaget hade tidigt ett starkt intresse för emissionen och en stor grupp investerare som satsade på företaget.

För att utöka intresset för nyemissionen till en ännu bredare målgrupp tog man hjälp av I Am Growth.

Lady Luck Games är en svensk tillverkare av casinospel med en snabb expansion i ryggen. För att fortsätta utvecklingen valde man att notera bolaget på Nasdaq First North. En notering ställer höga krav på företaget, både sett till organisation och kapital – varför man valde att genomföra en nyemission.

Digital kampanj möjliggjorde överteckning

Inför deras nyemission hade Lady Luck Games en bred investerarbas, men ville nå fler, nya intressenter. För detta såg man de stora möjligheterna som finns i digitala kanaler, snarare än enbart fysiska möten med investerare.

Lady Luck Games kontaktade I Am Growth för att hitta de mest lönsamma strategierna. I emissionskampanjen bistod I Am Growth med:

  • Val av digitala kanaler
  • Utformning av budskap
  • Upphandling av tjänster
  • Genomförande av kampanj

Den 23 juni 2021 listades Lady Luck Games på Nasdaq First North. Totalt blev noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat – bolaget tillskansade sig en stor grupp nya aktieägare.