Wicket gaming nyemission

Digital kampanj inför Wicket Gamings notering på Spotlight

I juli tidigare i år noterades Wicket Gaming på Spotlight Stock Market. Noteringen föregicks av en lyckad nyemission, där kampanjen bland annat genomfördes med hjälp av I Am Growth.

Året är 2015 när Wicket Gaming, ett svenskt spelutvecklingsföretag, grundades i Uppsala. Bolaget specialiserar sig på mobilspel, närmare bestämt free-to-play-spel, där marknaden växer i en rasande takt – både i Sverige och internationellt.

Wicket Gaming utvecklar egna spel, men satsar också på att bredda spelportföljen genom uppköp. Därav såg man en möjlighet i att genomföra en notering på Spotlight Stock Market – och en nyemission i samband med denna.

Emissionskampanj av I Am Growth

Enligt Wicket Gamings egen bedömning behövdes ett utökat kapital om cirka 19 mkr för att möjliggöra notering och framtida satsningar. För att uppnå målet gjorde man ett flertal satsningar i olika medier.

En av satsningarna var att ta hjälp av I Am Growth för att boosta den digitala närvaron i slutskedet av teckningsperioden för nyemissionen. I Am Growth har bland annat tidigare utformat och genomfört lyckade kampanjer med bland annat Lady Luck Games.

Kampanjen genomfördes med hjälp av digitala kanaler, där möjligheten att nå nya kundgrupper är som störst. Utefter Wicket Gamings förutsättningar och målsättning utformade I Am Growth strategin för att bästa resultat på kort tid.

I Am Growth hanterade hela processen, allt från kanalval och utformning av budskap till upphandling av tjänster och genomförande av kampanj.