Köpuppdrag – Affiliate och digitala tjänster

Uppdragsgivaren är en stor industriell aktör inom affiliatemarknadsföring med flera framgångsrika projekt i sin portfölj. Uppdragsgivaren är intresserad av att expandera genom förvärv av fler väletablerade bolag inom affiliatemarknadsföring och digitala tjänster.

  • Omsättning 1-10Msek
  • Väl beprövad modell med god lönsamhet
  • Sker kundanskaffning genom SEO behöver webbplatsen visa på stark historik och långsiktigt byggd SEO-struktur (Ej PBN länkar, extremt mycket exakt match på ankartexter eller andra SPAM-modeller med risk för pump and dump)
  • Fler än en produkt som står för betydande del av omsättningen (Ej single power page)
  • Gärna etablerade på flera marknader (inget skallkrav)
  • Minst 3 års historik

Affiliatesidan eller de olika projekten ska vara väletablerade med god historik och ett väl beprövat affärsområde. Gärna samarbetsavtal med stora välkända varumärken. Projekten ska vara byggda med omsorg och kvalité. Inför förvärv kommer omfattande Due Diligence göras för att säkerställa unikt content, seriöst länkbygge m.m.

Om projekten har fokus på ppc bör det finnas track record av lönsamhet och en plan för att hantera skenande klickpriser.

Om projekten har fokus på Adsense eller liknande ppm affär bör det finnas en tydlig plan för att behålla läsare på webbplatserna och minska risken att tappa trafik till sökmotorerna (SGE osv).

Är ni verksamma på flera marknader är det en fördel men inget skallkrav. Köparen är väl förtrogen med att lansera koncept på nya marknader.

Exit för nya möjligheter?

Känner du som ägare att du är färdig med projektet och vill göra en exit för att etablera nya projekt är detta en stor möjlighet. Vissa krav på överlämning och Earn-out kan finnas och konkurrensklausul är standard vid förvärv. Men vill du lämna över ett väletablerat projekt, få marknadsmässigt betalt och frigöra tid för nya möjligheter är det dags att ta kontakt med oss.

Kontakta I Am Growth för ett första samtal helt under sekretess.

Omsättning

Cirka 3-30Msek med lönsamhet

Prisidé

Marknadsmässig värdering görs med utgångspunkt i varje bolags unika förutsättningar och potential.

Transaktionen

Transaktionen sker genom förvärv av aktier i Bolaget. Strukturen utarbetas utifrån varje bolags enskilda förutsättning, nuvarande ägares behov och den gemensamma målbilden.

Processen – Kontakta oss för mer information

Processen inleds med ett förutsättningslöst samtal med ansvarig transaktionsrådgivare, David Vesterlund. Därefter undertecknande av sekretessavtal följt av möte med uppdragsgivaren.

Tillsammans med köparen väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process och indikativa bud.

Kontaktperson och ansvarig företagsmäklare

David Vesterlund – Ansvarig transaktionsrådgivare

0722-131125

david@iamgrowth.se

KONTAKTA OSS

Hjälp att sälja ert företag?

Behöver ni hjälp att sälja företaget eller vill ni ha kontakt med en företagsmäklare?
Kontakta oss för ett första samtal.