Betala online

Köpuppdrag under hand – Lönsam e-handel inom tekniktillbehör

Uppdragsgivaren är väletablerad inom förvärv och utveckling av e-handelsbolag och bolag inom grossistleden. Uppdragsgivaren söker efter kompletterande förvärv inom produkter och tillbehör till framför allt mobila enheter.

  • Omsättning 10-300Msek
  • Väl beprövad modell med lönsamhet
  • Gärna försäljning från egna produkter men inget krav
  • Både egna varumärken och multibrand stores är av intresse
  • Fler än en produkt som står för betydande del av omsättningen
  • Gärna etablerade på flera marknader (inget skallkrav)
  • Minst 3 års historik

Bolaget ska vara väletablerat med minst 3 års historik och ett väl beprövat affärsområde. Fördel om bolaget inte enbart anskaffar kunder genom paid ads. Egna produkter är inte ett måste, muiltibrand stores är också av intresse. Egna produkter i utvecklings- och teststadiet med en genomtänkt plan för lansering är också intressant. Bolag som endast skapar lönsamhet genom en eller ytterst få produkter (high runner) är mindre intressanta.

Är ni verksamma på flera marknader är det en fördel men inget skallkrav. Köparen är väl förtrogen med att lansera koncept på nya marknader.

Generationsskifte, hel eller delexit?

Är du som ägare antingen redo för generationsskifte utan att ha hittat din efterträdare är det här en bra möjlighet. Om du vill göra en hel exit och gå vidare till nya utmaningar eller en delexit och få strategiskt stöd för utveckling är det här också en bra möjlighet. Köparen letar väletablerade bolag och anpassar sig efter entreprenörens behov.

Kontakta I Am Growth för ett första samtal helt under sekretess.

Omsättning

Cirka 10-300Msek med lönsamhet

Prisidé

Marknadsmässig värdering görs med utgångspunkt i varje bolags unika förutsättningar och potential.

Transaktionen

Transaktionen sker genom förvärv av aktier i Bolaget. Strukturen utarbetas utifrån varje bolags enskilda förutsättning, nuvarande ägares behov och den gemensamma målbilden.

Processen – Kontakta oss för mer information

Processen inleds med ett förutsättningslöst samtal med ansvarig transaktionsrådgivare, David Vesterlund. Därefter undertecknande av sekretessavtal följt av möte med uppdragsgivaren.

Tillsammans med köparen väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process och indikativa bud.

Kontaktperson och ansvarig företagsmäklare

David Vesterlund – Ansvarig transaktionsrådgivare

0722-131125

david@iamgrowth.se

KONTAKTA OSS

Hjälp att sälja ert företag?

Behöver ni hjälp att sälja företaget eller vill ni ha kontakt med en företagsmäklare?
Kontakta oss för ett första samtal.