Marknadsanalys

Marknadsanalys

Är ditt företag redo för att ta nästa kliv? Eller ska du ge dig in på en helt ny marknad?

Hur man ska gå till väga för att uppnå resultat är inte alltid en enkel fråga. Genom att genomföra en marknadsanalys får du en knuff i rätt riktning.

Vill du ha hjälp att genomföra en marknadsanalys? Kontakta oss på I Am Growth, för att höra hur vi kan hjälpa dig.

Förvärva bolag i ny marknad

Att växa på en ny marknad kan vara både utmanande och riskfyllt. I många fall är ett strategiskt förvärv ett lönsamt sätt att kliva in i nya länder eller segment. För att veta om ni ska växa organiskt eller förvärva er in i nya marknader behövs en gedigen marknadsanalys i grunden.

Vad är marknadsanalyser bra för?

En marknadsanalys visar vilka möjligheter och risker som finns för dig och ditt företag. Genom att analysera marknaden, historiskt, i nuläget och i framtiden, blir det enklare att identifiera vilken som är den rätta att gå.

Genom noggrant utförda marknadsanalyser ges ditt företag möjlighet att lära känna er målgrupp, hitta nya kunder och förstå hur ni ska gå till väga för att nå dem. Underlaget ger er insikt i hur ni ska skapa strategier gällande kunder och relationer så väl som organisationen.

Vad är en marknadsanalys?

När man genomför en marknadsanalys tittar man på mängder av parametrar. Några av de viktigaste är:

  • Hur ser marknadens utveckling ut och vilka faktorer påverkar den?
  • Hur utvecklas marknadens prisnivåer och volymer?
  • Varifrån kommer marknadens intäkter?
  • Vilka är de största riskerna på marknaden?
  • Hur påverkar marknaden företagets möjligheter att växa?

Marknadssegmentering – för tydligast väg framåt

För att resultatet av en marknadsanalys ska bli så grundlig som möjligt är marknadssegmentering en viktig del. Med detta menas att man delar upp marknaden i mindre delar utifrån särskilda parametrar (geografi, demografi och liknande). Genom att inkludera marknadssegmentering i analysen blir det enklare för ditt företag att hitta rätt målmarknad och hur du kan dra nytta av den.

Erfarenhet och kunskap inom marknadsanalyser

För att en marknadsanalys ska generera resultat krävs att den är noggrant utförd. Vi på I Am Growth hjälper dig! Med lång erfarenhet och stor kunskap inom marknadsanalyser bistår vi med det ditt företag behöver för att utvecklas vidare.

Står ditt företag inför nästa kliv i utvecklingen – Kontakta oss!

Kontakta oss i dag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med en marknadsanalys.

Om ni inte behöver hjälp med en analys av nya marknader utan behöver hjälp med en värdering, att sälja företag eller köpa företag. Vill du ha hjälp att sälja ditt företag kan du läsa mer om oss som Företagsmäklare här. Läs mer på respektive länk och kontakta oss för ett första samtal.