Kontor hos ett företag

Antal företag till salu har ökat med 20% på ett år

Marknaden för affärsöverlåtelser fortsätter vara het även i år. Antalet företag till salu fortsätter växa och det finns goda möjligheter för såväl köpare som säljare att genomföra en bra affär. För köpare som är på jakt efter guldkornen är eftermarknadens potential och stundande generationsskifte två viktiga punkter att undersöka i företagen som letar ny ägare.

År 2021 sattes nya rekord för antal genomförda affärsöverlåtelser och volymen i transaktionerna. Trenden har burits med in i det nya året, och dessutom växlat upp ytterligare. På Bolagsplatsen, en digital marknadsplats för att köpa och sälja företag, ligger cirka 800 bolag ute till försäljning. Detta är en ökning om 20% jämfört med samma tidpunkt förra året.

Besöksnäringen särskilt intressant bland köpare

Bland företagen till salu finns en stor spännvidd. Det rör sig om allt från små verksamheter som drivs på hobbynivå till stora bjässar som omsätter flera hundra miljoner. Även sett till de branscher som bolagen verkar i är spannet stort, men framför allt syns en ökning i hotell- och restaurangnäringen.

En av de största anledningarna till att affärsöverlåtelser är intressanta inom just besöksnäringen kan antas vara det uppsving branschen fått i och med att restriktionerna kring coronapandemin släppt. Fler köpare ser nu möjligheter att ge sig in i branschen, samtidigt som en del av bolagens befintliga ägare tappat ork efter ett par tuffa år bakom sig.

Stort utbud av affärsöverlåtelser – men köpare avvaktar

Men det är trots allt många köpare som blickar ut över den växande marknaden för affärsöverlåtelser med viss försiktighet. Konjunkturläget är skakigt och oroligheterna i Europa sätter även det sina spår. De rådande omständigheterna har fått 4 av 10 att avvakta med sina planerade företagsköp.

Statistiken visar även att en majoritet av aktörerna på marknaden inte tror på prisökningar det kommande halvåret. I dagsläget kan det därav bli en utmaning för köpare och säljare att komma överens om villkoren kring en företagstransaktion.

Vad gäller utländska aktörer, däremot, syns inte lika tydliga tecken på tveksamhet. För investerare i länder som Finland, Tyskland och Nederländerna är intresset för svenska bolag stort och växer sig än större.

Vad är viktigt för säljare?

När man ska sälja sitt företag är det viktigt att genomgå grundliga förberedelser för att göra bolaget så attraktivt som möjligt för potentiella köpare. Det är exempelvis en stor fördel att hålla nere kostnaderna och nya investeringar, för att på så sätt driva upp lönsamheten.

Men viktigt att komma ihåg är att ett bolag som uppvisat stabilitet under lång tid slår högre än det som visar på kortsiktiga vinster genom tilltagande lönsamhet.

I regel tar affärsöverlåtelser omkring sex månader att genomföra – från att bolaget äntrar marknaden till att det sista avtalet skrivs under. Men i och med vissa köpares tveksamhet just nu kan affären dra ut på tiden. Ett viktigt råd som kan ges till säljare är därför: ta det lugnt och ha tålamod.

Så hittar man lönsamma företag att köpa

För den som står i begrepp att köpa företag är den stora marknaden för företag till salu klart positiv. Men det kan även vara svårare att hitta de bästa och mest lönsamma objekten. För att identifiera dessa finns två marknader som nu är särskilt intressanta att undersöka.

Stor potential i eftermarknaden

Det första man vill granska inför en affärsöverlåtelse är basala siffror såsom resultat och balansräkning. Men att låsa fast sig för mycket vid dessa punkter kan innebära att man missar objekten med störst potential. Av denna anledning är det en fördel att även se till hur eftermarknaden ser ut, då det här finns möjlighet till betydande återkommande intäkter.

Generationsskiften öppnar för lönsamma affärsöverlåtelser

Det kan även finnas stora möjligheter i att blicka mot företag som står inför ett generationsskifte. På denna marknad finns allt från små företag med stor potential till de som redan vuxit ut till att bli etablerade. Då den nuvarande ägaren inte kan driva verksamheten vidare på grund av sin ålder finns möjlighet till en bra affär.

3 tips när du ska köpa företag

  • Genomför en due diligence– för att vara helt säker på vad du köper.
  • Granska marknaden – för att se framtida potential, kunder och vilka konkurrenterna är.
  • Undersök synergierna – den som redan är företagare bör undersöka vilka synergier ett nytt bolag kan tillföra till den befintliga verksamheten.

5 tips när du ska sälja företag

  • Genomför en företagsvärdering – för att få en klar blick av företagets styrkor och svagheter, och en förväntad prisbild.
  • Se över den interna strukturen – ta fram all viktig information som en köpare kan tänkas vara intresserad av, såsom nyckeltal och avtal.
  • Nå ut till rätt köpare – detta genom marknadsföring eller befintliga kontakter, eller i bästa fall både och.
  • Sopa inte under mattan – i stort sett alla företag har brister eller står inför risker. Var öppen med dem för att undvika att köparen drabbas av negativa överraskningar.
  • Ta hjälp av en företagsmäklare – för att få tillgång till nödvändig kompetens och ett brett kontaktnät som ger goda förutsättningar för ett högt slutpris.