Att optimera ditt e-handelslager är något du bör ha i åtanke under hela företagets resa. Ett lager som kan leverera i tid, till låga kostnader och undvika kuranta varor är ett attraktivt sådant. Det ger din e-handel möjlighet att växa sig stor, men ökar också chanserna till bästa möjliga pris när det blivit dags att sälja företaget.

E-handeln i Sverige växer så det knakar. Klart positivt för dig som driver e-butik! Men med en större efterfrågan krävs också ett större utbud. En av de stora utmaningarna med att driva webbshop är just lagerfrågan.

Lageroptimering viktigt för e-handlare

Effektiv lagerstyrning är en huvudnyckel till att din e-butik ska kunna växa sig stor. Din lösning för e-handel lager bör uppfylla en rad punkter, såsom:

  • Smidig leveranskedja
  • Låga kostnader
  • Hålla så många produkter som möjligt kuranta

Att optimera sitt lager efter ovanstående punkter är även viktigt när du ska sälja e-handel. En köpare kommer utan tvekan granska lagerlösningen noggrant innan ett köp kan genomföras.

Köparen ser vanligtvis ett stort lager som en risk, då det binder kapital som kan användas bättre i andra delar av verksamheten. Men ett stort lager behöver inte vara negativt, så länge du kan uppvisa en hög omsättningshastighet.

3 vanliga e-handel lager

Hur gör du då för att optimera ditt e-handel lager? I grund och botten handlar det hela om att ha ett så litet lager som möjligt, samtidigt som du klarar av att leverera kundernas beställningar. För att klara av denna, ofta svåra, balansgång gällande lagervärde finns flertalet olika lösningar. Nedan går vi igenom tre av de vanligaste.

Eget lager

Att hyra dina egna lokaler där du trycker in hyllor och förvarar dina produkter kan vara den mest leveranssäkra lösningen. Detta förutsatt att du upprättar tydliga system för frakt, returnering och liknande, samt att du anställer rätt mängd personal som kan packa och skicka vidare varorna.

Den stora fördelen med eget lager är att du själv kan ha kontroll över hela processen. Du kan kvalitetssäkra alla steg från inkommen order till paketering och slutlig leverans. Men eget lager är allt som oftast den lösning som medför högst kostnader och bundet kapital, vilket är något man vill akta sig för.

3PL lager

För att minska kostnaderna och det bundna kapitalet finns 3PL lager som ett alternativ. Denna lösning innebär helt enkelt att du hyr in dig och dina produkter i någon annans lokaler, personal och lagersystem.

Den kanske största fördelen är att du i vissa fall sänker kostnaderna jämfört med eget lager. Vi säger ”i vissa fall” eftersom det både finns e-handlare som sparar enorma pengar på att hålla med eget lager och de som tjänar på att anlita 3PL. Det är en smidig lösning om du inte vill hushålla med egen personal och hyra en stor lagerlokal.

Du kan också skala upp lagret snabbt om det behövs och minska ned på lagret vid behov, eftersom de flesta 3PL-leverantörerna erbjuder den flexibiliteten.

Många gånger innebär denna lösning nämligen att du betalar för det du nyttjar och inte mer. Men då du använder dig av externa system och personal har du begränsad möjlighet att påverka processerna.

Dropshipping

Sett till mängden bundet kapital är dropshipping en bra lösning. Den här metoden används ofta av unga, nystartade företag. Här köper du in varorna från leverantör först när du sålt dem, och de skickas sedan direkt till kund. Detta innebär att de inkuranta varorna är lika med noll och likaså ditt lagervärde.

Men här slutar fördelarna.

Använder du dig av dropshipping har du ingen kontroll över processen. Exempelvis hur produkterna packas, vilka följesedlar som följer med och hur returer och reklamationer hanteras. Du kan inte kvalitetssäkra processen utan måste förlita dig på att dina leverantörer gör ett bra jobb.

Jämfört med att köpa in produkter och själv sälja dem från eget lager (eller 3PL) är marginalerna i princip alltid lägre. Som dropshipper får du ofta vara glad om du har 20% i bruttomarginal, en e-handel med egna produkter bör åtminstona ligga på det dubbla. Siffrorna varierar givetvis beroende på bransch och produkt men överlag är dropshipping enkelt att komma igång med men svårt att skala upp med långsiktighet och lönsamhet.

Värdera ditt lager

När du står i begrepp att sälja din e-handel är det viktigt att lagret är optimerat. Vill du ha hjälp att förstå hur ditt lagervärde kan påverka vad du får i betalt av en köpare? Kontakta oss på I Am Growth. Vi vet vad som krävs för en smidig försäljning till högsta möjliga pris.