avstämningsbolag

Avstämningsbolag – Vad är det och hur får du hjälp?

Ett avstämningsbolag har sina aktier registrerade i ett digitalt avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Detta regleras av ett förbehåll i bolagsordningen.

I Sverige är Euroclear Sweden den enda värdepapperscentralen vilket innebär att alla aktiebolag som är anslutna till dem är avstämningsbolag.

Avstämningsbolag eller kupongbolag

Samtliga aktiebolag i Sverige är antingen avstämningsbolag eller kupongbolag. Skillnaderna förklaras kortfattat nedan.

Kupongbolag

Det vanligaste är att svenska aktiebolag är kupongbolag. Det innebär att styrelsen är ansvarig för att hantera aktieboken och uppdatera den om aktier byter ägare. Bolaget är inte registrerad hos en värdepapperscentral.

Avstämningsbolag

Om bolagsordningen ändras och det anges att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister är det ett avstämningsbolag. Detta register hanteras av en värdepapperscentral som därmed digitalt och automatiskt uppdaterar ändringar i ägandet av företagets aktier.

Hjälp på vägen?

I Am Growths nätverk av specialister bistår företag med all administrativ och juridisk hjälp för att bli, eller avregistrera sig för, avstämningsbolag.

Kontakta oss för ett samtal där vi går igenom ert företags förutsättningar och planering.

Vad är avstämningsregister?

Ett avstämningsregister fungerar som en digital och automatiserad aktiebok. All information uppdateras i realtid och sker digitalt av värdepapperscentralen som har ansvar över registret.

Avstämningsregistret visar vilka som äger aktier i företaget och när registret är upprättat får företaget inte längre utfärda fysiska värdepapper.

Avstämningsregistret blir därmed både ett enklare och säkrare sätt att hantera informationen i aktieboken. Detta inte minst om det är många, eller förväntas bli många, aktieägare.

Orsak och fördelar

Det finns flera orsaker och fördelar med att registrera företaget som ett avstämningsbolag.

Börsintroduktion

Inför en eventuell börsintroduktion krävs det att företaget registreras som avstämningsbolag. Det är ett juridiskt krav för att kunna bli börsnoterat men krävs även inför förarbetet för notering. Detta för att exempelvis skapa en tydlig transparens kring ägandestruktur.

Kapitalanskaffning

Även om kapitalanskaffning inte önskas ske genom börsintroduktion finns en fördel att göra detta som avstämningsbolag. Den automatiserade uppdateringen av aktieägarna blir en trygghet och transparens mot investerarna.

Många aktieägare

Ett företag kan ha många olika aktieägare utan att vara börsnoterat. Även i detta tillfälle finns en fördel att ha företagets aktier registrerade i ett avstämningsregister hos EuroClear. Detta för att underlätta administrationen av ägare och eventuella överlåtelser. Innan du ska sälja ditt företag kan du behöva göra en uppdatering hos EuroClear.

Värdepapperscentralen kan även ges uppdraget att betala ut eventuella aktieutdelningar. Utöver att de administrerar aktieägandet finns alltså flera ytterligare tjänster som underlättar företagets administration.

Nackdelen

Den enda nackdelen med att låta en värdepapperscentral administrera avstämningsregistret är den kostnad som detta medför. Det är därför som de allra flesta småföretagare inte väljer detta alternativ då de själva kan uppdatera aktieboken på egen hand.

Vägen till avstämningsbolag

Om styrelsen tar beslut om att ett företag ska bli avstämningsbolag sker det via följande process:

  1. Beslut på bolagsstämma

Ändringar i bolagsordningen kräver beslut på bolagsstämma. Vad som krävs för att stämman ska genomföras juridiskt korrekt går att läsa om på Bolagsverkets hemsida.

  1. Ändra hos Bolagsverket

Nästa steg är att registrera denna ändring hos Bolagsverket.

Använd blankett Ändringsanmälan nr 817” från Bolagsverket.

  1. Avtal med värdepapperscentral

Nästa steg är att skriva ett avtal med en värdepapperscentral. I Sverige innebär det alltså avtal med Euroclear Sweden.

  1. Ändra hos Bolagsverket

Sista steget är att återigen genomföra ändringar hos Bolagsverket. I detta fall för att anmäla vilken värdepapperscentral som anlitats för uppdraget.

Använd blankettAnmälan om registrering av värdepapperscentral nr 805” från Bolagsverket.

Upphöra som avstämningsbolag

För att upphöra som avstämningsbolag behövs ett stämmobeslut. Beslutet anger att ändring ska ske i bolagsordningen genom att avstämningsförbehållet raderas.

Utöver stämmobeslut krävs det även att de som eventuellt har panträtt i aktierna ger sitt medgivande till denna förändring.

Så hjälper I Am Growth ert företag

I Am Growth bistår företag med rådgivning och hjälp kring juridiska frågor och administration för att bli etti avstämningsbolag. Vi har även samarbeten med exempelvis jurister, rådgivare och företagsmäklare för att förbereda företag inför eventuell försäljning eller kapitalanskaffning.

David@iamgrowth.se

Kyrkogatan 6

553 16 Jönköping

Läs också om hur vi på I Am Growth kan hjälpa dig att köpa företag.