Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse: Allt du behöver veta om överlåtelser av företag

En företagsöverlåtelse kan innebära flera positiva effekter för både köpare och säljare. För ett lyckat resultat finns många aspekter att ha i åtanke. Här går vi igenom allt du behöver veta om företagsöverlåtelser. 

Företagsöverlåtelser kan se ut på många olika sätt. Läs vidare för att ta reda på vilken typ av affär som är bäst för dig och ditt syfte.

Vad är en företagsöverlåtelse?

En företagsöverlåtelse är kort och gott en överlåtelse av ett företag, det vill säga att ett företag skiftar ägare. Det kan handla både om att någon vill sälja sitt företag eller att någon vill köpa ett företag.

En överlåtelse av företag kan involvera såväl små som stora verksamheter och omfatta allt från aktier och tillgångar till anställdas kontrakt. Överlåtelsen kan ske i form av både köp och gåva.

Varför genomföra företagsöverlåtelser?

Det kan finnas en lång rad anledningar till att man vill genomföra en företagsöverlåtelse. Vill man överlåta sitt företag kan det exempelvis handla om att företaget vuxit sig stort och kan säljas till en hög summa, eller att man ska gå i pension.

Från köparens perspektiv kan det handla om att man ser företagsöverlåtelser som en tillväxtstrategi. Exempelvis kanske man vill komma åt en viss kundstock eller produkt. Att köpa företag är också, i regel, den snabbaste vägen till att bli företagare.

Inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse?

Det finns i huvudsak två olika typer av företagsöverlåtelser. Dessa kallas för inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse. Vilket alternativ som är bäst beror på din egen situation. Nedan går vi igenom vad som skiljer de två affärerna åt, för att du ska kunna göra rätt val.

Inkråmsöverlåtelse

En inkråmsöverlåtelse innebär att affären endast omfattar företagets inkråm, det vill säga innehållet i bolaget. Det kan handla om både materiella och immateriella tillgångar, såsom:

  • Lager
  • Maskiner
  • Avtal
  • Rättigheter

Vid en inkråmsöverlåtelse kan man välja att köpa hela företagets innanmäte eller bara utvalda delar av det. Oavsett vilket lämnas företagets skal, som företagsnamn och organisationsnummer, kvar hos den ursprungliga ägaren av bolaget.

Inkråmsaffären kan betalas antingen genom att säljaren och köparen kommer överens om en summa för överlåtelsen, eller genom att köparen tar över vissa skulder och förpliktelser som är kopplade till innehållet som köps.

Som köpare är det vanligt att man föredrar en inkråmsöverlåtelse. Detta då denna typ av affär ofta innebär skattemässiga fördelar för köparen. Här beskattas nämligen säljaren för skillnaden mellan försäljningspriset och det skattemässiga restvärdet på respektive tillgång.

Affärens köpeskilling hamnar i det säljande företaget, och beskattas först vid när pengarna tas ut ur bolaget. Detta kan leda till att den slutgiltiga, sammanlagda skattesatsen blir relativt hög.

Aktieöverlåtelse

En aktieöverlåtelse, å andra sidan, handlar om att man köper eller säljer aktier i bolag. Även denna typ av företagsöverlåtelse kan omfatta hela eller delar av företaget. Om man köper samtliga aktier i bolaget tar man över hela verksamheten, inklusive:

  • Företagsnamn
  • Tillgångar
  • Skulder

Vid en aktieöverlåtelse ska köparen betala det pris per aktie som framgår av börsvärdet på dagen då det slutgiltiga kontraktet skrivs. Vad gäller en överlåtelse av företag som inte finns på börsen, ett onoterat bolag, finns heller inget fastställt börsvärde. I dessa fall är det upp till säljare och köpare att avtala om priset och övriga villkor för affären.

Det är vanligt att säljare föredrar en aktieöverlåtelse när denne ska överlåta sitt företag, med anledning av de skattemässiga fördelarna. Vid dessa företagsöverlåtelser är det säljaren som redovisar vinsten av försäljningen. Här ingår köpeskillingen som ingångsvärde för aktierna.

Att tänka på vid överlåtelse av företag

En företagsöverlåtelse, oavsett form, kräver noggranna förberedelser. För ett så lyckat resultat som möjligt finns ett flertal aspekter att ha i åtanke. Nedan går vi igenom några av de viktigaste.

  • Se över bolagets förutsättningar – Innan du ingår en överlåtelse av företag, bör du göra en noggrann granskning av företaget och branschen. Se över kunder, konkurrenter och produkter, för att säkerställa att bolaget matchar dina förväntningar.
  • Genomför en due diligence – En due diligence, även kallat företagsbesiktning, är ett av de mest kritiska stegen i alla företagsöverlåtelser. Här granskas bolaget från topp till tå, vilket gör att man vet exakt vad man köper. Bland annat kan man här se över tillgångar, avtal, skulder och annat som är väsentligt för nästa ägare.
  • Ha koll på eventuella förbehåll – Ett säljande företag kan ha vissa förbehåll upprättade, exempelvis ett samtyckes- eller förköpsförbehåll. Dessa begränsar möjligheten till fri aktieöverlåtelse. Om du ska genomföra en aktieöverlåtelse är det viktigt att ha koll på gällande förbehåll.

För mer information: Läs vår checklista inför företagsköp.

Ta hjälp av en företagsmäklare

Företagsöverlåtelser är stora, komplexa affärer, och du vill inte lämna något åt slumpen. Därför är det en stor fördel att ta hjälp av en företagsmäklare. Vi på I Am Growth har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser, både att sälja och köpa företag, och finns med dig genom hela processen.

Kontakta oss i dag för ett inledande möte.

Läs också om hur vi kan hjälpa dig att sälja företag.