köpa företag

Växande intresse för att köpa företag i Sverige

Med en förbättrad makroekonomisk situation och värderingar på rimliga nivåer ökar intresset från utländska företag att genomföra förvärv i Sverige. För svenska företag finns det därmed en stor fördel att söka köpare på den internationella marknaden.

Via den internationella plattformen Dealsuite möts bland annat M&A rådgivare, riskkapitalbolag, och legala rådgivare för att hitta köpare och säljare för sina projekt. Plattformen brukar ibland liknas med ett ”slutet LinkedIn” för de som hjälper till med försäljning och förvärv av företag.

De över 1000 företagsmedlemmarna får även del av statistik och trender inom branschen. Statistik för april visar exempelvis att utländska företag har ett kraftigt växande intresse för att genomföra företagsförvärv i Sverige.

Teknologi, Industri och bygg är populärt

Det finns för tillfället 186 aktuella uppdrag på Dealsuite där målet är uppköp av svenska företag. Det är en tydlig trendförändring men skillnaderna mellan olika branscher är mycket stor. Företag inom teknologi samt industri och bygg står tillsammans för 74 % av uppdragen. Detta med 70 respektive 67 uppdrag per bransch.

Industri och bygg har under lång tid varit Sveriges basindustri men teknologi har vuxit starkt och i en rapport från IT & Telekomföretagen anges Tech vara ”Sveriges nya basindustri”. Det är alltså på två av Sveriges största, och starkaste, branscher som utländska företag har sikte på. De två branscher som det finns minst intresse för är resor (6) och telekommunikation (7).

Intressenter finns utomlands

I Am Growth AB är ett av få svenska företag som är medlem i Dealsuite och därmed kan ha direktkommunikation med olika projektledare. Företaget agerar bland annat rådgivare och erbjuder förhandlingshjälp vid försäljning på en internationell marknad. David Vesterlund, VD på I Am Growth, anger att det finns stora fördelar att inte bara söka köpare inom Sveriges gränser.

”De flesta medlemsföretagen hos Dealsuite är från Centraleuropa så plattformen blir som en entrébiljett till en internationell marknad. Med ett ökande intresse hos utländska företag finns en stor fördel att även agera internationellt”.

Bättre framtidstro och värderingar

Vesterlund ser att det ökade intresset för att genomföra förvärv i Sverige främst har makroekonomiska orsaker. Under de senaste åren har en skenande inflation och höjda räntor skapat en stor ekonomisk oro på företagsmarknaden. Det fick vissa branscher att sakta in medan andra snarare tvärbromsade i dess ekonomiska tillväxt. I ett sådant klimat sker betydligt färre förvärv. Nu förväntar sig marknaden snarare räntesänkningar och inflationssiffrorna har stabiliserats vilket direkt återspeglas i antalet uppköpsuppdrag.

Men det är inte enbart en stabilare ekonomi som ligger till grund för ökade förvärv enligt Vesterlund. Den ekonomiska turbulensen har även resulterat i lägre värderingar av företagen.

”För bara två år sedan var värderingarna betydligt högre än idag. Man måste komma ihåg att styrräntan i Sverige då låg på 0 % och att vi hade haft en lågräntemiljö under lång tid. Nu börjar vi se att värderingarna landar på mer rimliga nivåer vilket även återspeglas i att fler företag visar intresse för förvärv.”

uppköpsindex

Om Uppköpsindex

Uppköpsindex är ett av de verktyg som I Am Growth tillhandahåller för att påvisa intresset hos utländska företag att genomföra företagsförvärv i Sverige. Via statistik från Dealsuite visas bland annat långsiktiga trender, vilka branscher som är mest intressanta och hur företagen värderas. Uppköpsindex sammanställs en gång per kvartal och publiceras på Iamgrowth.se och Mynewsdesk.

Läs också om hur vi på I Am Growth kan hjälpa dig att köpa företag.